Skip Navigation

Додаткове пенсійне забезпечення та накопичення

Додаткове пенсійне забезпечення та накопичення до певної значної події – ваша фінансова незалежність від дітей, родичів і держави після припинення трудової діяльності.

Додаткове пенсійне забезпечення та накопичення до певної значної події

Компанія «МетЛайф» пропонує наступні варіанти здійснення страхової виплати з можливістю отримання виплати по закінченню строку накопичення:

Одноразова виплата

У разі дожиття Застрахованої Особи до закінчення строку дії Договору страхування, ПрАТ «МетЛайф» здійснить страхову виплату на випадок дожиття, яка складається з:

  • страхової суми за програмою страхування основних ризиків (програми Е, PEAD, E Single, PE Single);
  • суми Негарантованого Бонусу (Додаткового Інвестиційного Доходу);
  • суми Спеціального Фонду Індексації (тільки у випадку застосування індексації).

Страхову виплату на випадок дожиття може бути здійснено однією грошовою сумою, або Застрахована Особа може обрати один із способів здійснення страхової виплати, що визначені у «Положенні про порядок здійснення Страхових Виплат».

Відповідно до письмової заяви Застрахованої Особи (надалі – одержувач) страхова виплата може бути здійснена у такий спосіб:

1. Страхова виплата обумовленими рівними частинами (Ануїтет на строк, сплачуваний обумовленими рівними частинами)

У разі обрання цього способу здійснення виплат одержувач отримуватиме страхову виплату рівними частинами встановленого ним самим розміру (розмір Ануїтетної Виплати). У Додатку до Договору страхування, що буде надісланий для підтвердження застосування цього способу, буде визначено період, протягом якого ПрАТ «МетЛайф» здійснюватиме такі Ануїтетні виплати. У випадку смерті одержувача до закінчення дії «Положення про порядок здійснення Страхових Виплат» ПрАТ «МетЛайф» здійснить одноразову виплату, розраховану на дату смерті одержувача, у розмірі всіх несплачених майбутніх Ануїтетних Виплат з урахуванням інвестиційного доходу. Така виплата буде здійснена особі, яка має право на її отримання згідно з чинним законодавством.

2. Страхова виплата протягом встановленого періоду (Ануїтет на строк, сплачуваний протягом обумовленого терміну)

У разі обрання цього способу здійснення виплат одержувач отримуватиме страхову виплату рівними частинами протягом встановленого ним самим періоду. У Додатку до Договору страхування, що буде надісланий для підтвердження застосування цього способу, буде визначений розмір таких Ануїтетних виплат. У випадку смерті одержувача до закінчення дії «Положення про порядок здійснення Страхових Виплат» ПрАТ «МетЛайф» здійснить одноразову виплату, розраховану на дату смерті одержувача, у розмірі всіх несплачених майбутніх Ануїтетних Виплат з урахуванням інвестиційного доходу. Така виплата буде здійснена особі, яка має право на її отримання згідно з чинним законодавством.

3. Довічна пенсія (Довічний ануїтет)

Одержувач отримуватиме страхову виплату у формі довічної пенсії, тобто у формі регулярних сум, які будуть сплачуватися йому до кінця його життя. Розмір пенсії буде зазначено у відповідному Додатку до Договору страхування. У випадку смерті клієнта виплата пенсії припиняється.

4. Довічна пенсія, гарантована на визначений термін (Довічний ануїтет, гарантований на певний строк)

Якщо одержувач обирає цей спосіб виплат, розмір та період, протягом якого здійснюватимуться виплати пенсії буде зазначено у відповідному Додатку до Договору страхування, і одержувач отримуватиме такі виплати до кінця його життя.

У випадку смерті одержувача до закінчення гарантованого періоду ПрАТ «МетЛайф» здійснить одноразову виплату, розраховану на дату смерті одержувача, у розмірі всіх несплачених до дати закінчення гарантованого періоду майбутніх Ануїтетних Виплат з урахуванням інвестицій ного доходу. Така виплата буде здійснена особі, яка має право на її отримання згідно з чинним законодавством.

5. Довічна пенсія, яка може бути передана в розмірі 60% (Довічний ануїтет, який може бути переданий подружжю одержувача у розмірі 60% від суми Довічного ануїтету)

Одержувач отримуватиме належну страхову виплату в формі довічної пенсії, розмір якої буде зазначений у Додатку до Договору страхування, що буде надісланий для підтвердження застосування цього способу. У випадку смерті одержувача, суми в розмірі 60% від ануїтетних виплат будуть сплачуватися також у формі довічної пенсії подружжю одержувача.

E
Програма страхування E

Страхування на випадок смерті або дожиття

 
E single
Програма страхування E single

Страхування на випадок смерті або дожиття з можливістю сплати одноразової страхової премії

 
PEAD
Програма страхування PEAD

Страхування на випадок дожиття до певного віку або на певний строк

 
PE single
Програма PE single

Страхування на випадок дожиття до певного віку або на певний строк з можливістю сплати одноразової страхової премії