Терміни розгляду заяв та звернень клієнтів

Шановний Клієнте!

Нам дуже важливо, щоб будь-яке Ваше звернення в компанію було зручним для Вас і відповідало вашим очікуванням. Тому нашою метою є дотримання термінів розгляду заяв та звернень.

 

Випуск стандартного поліса до 5-ти робочих днів після отримання повного пакета документів.

Випуск поліса, який вимагає фінансового або медичного андеррайтингу – до 10-ти робочих днів після отримання повного пакета документів.

 

Пакування пакету документів та відправлення Полісу страхування життя клієнту – до 5-ти робочих днів з дати його випуску.

 

Запит на надання нового бланку квитанції обробляється протягом 1-го робочого дня.

 

  • Внесення фінансових змін (відмова та/або додавання програм страхування додаткових ризиків, зміна строку страхування, зміна розміру страхової премії/страхової суми, зменшення страхової премії до розміру першої страхової премії, індивідуальна індексація, поновлення індексації) до умов Договору довгострокового страхування життя та/або Договору страхування життя здійснюються протягом 10-ти робочих днів за умови отримання заяви та вірно сплаченої страхової премії.
  • Відповідь на запит щодо можливості внесення будь-яких змін до умов Договору довгострокового страхування життя та/або Договору страхування життя здійснюється протягом 30* робочих днів з моменту отримання заяви з бажаними змінами. Для своєчасного виконання Вашого запиту та узгодження усіх змін, Вам необхідно звернутися в Компанію не менше ніж за 40 робочих днів до настання річниці або чергової дати сплати страхової премії.
  • Внесення не фінансових змін (зміна адреси, прізвища, контактних даних, паспорту, Вигодонабувача) до умов Договору довгострокового страхування життя та/або Договору страхування життя здійснюються протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання заяви та за умови, що подана заява містить коректну інформацію;
  • Відповідь на запит щодо отримання додаткової інформації за Договором страхування життя здійснюється протягом 10-ти робочих днів з моменту отримання такої заяви.

* Відповідно до Правил страхування життя ПрАТ «МетЛайф» та чинного законодавства України.

 

Рішення про здійснення або відмову в здійсненні страхових виплат ухвалюється Страховиком протягом 20-ти робочих днів з дня отримання останнього з усіх необхідних документів, що підтверджують факт, обставини та наслідки настання Страхового Випадку.

Страховик здійснює Страхову Виплату протягом 10-ти робочих днів з дня ухвалення відповідного рішення за умови, що всі документи, необхідні для здійснення Страхової Виплати, надані Страховику.

 

Незалежно від дати отримання заяви, Товариство здійснить виплату на випадок дожиття Застрахованої Особи протягом 10-ти робочих днів від дати завершення строку дії Договору страхування життя (у разі наявності паспортних даних Застрахованої Особи та ідентифікаційного коду, що є дійсними на момент здійснення виплати).