ЩОДО СТАВКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДОХОДУ ВІД РОЗМІЩЕННЯ РЕЗЕРВІВ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА КОШТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ІДЕКСАЦІЇ У 2018 РОЦІ.

Шановні Клієнти!

Повідомляємо Вам, що за результатами фінансової діяльності ПрАТ «МетЛайф» ставка інвестиційного доходу від розміщення резервів зі страхування життя та коштів Спеціального Фонду Індексації у 2018 році склала 14,81% річних.

Звертаємо увагу на те, що інвестиційна діяльність компаній зі страхування життя щодо розміщення страхових резервів регламентується чинним законодавством України, згідно з вимогами якого кошти страхових резервів повинні розміщуватись з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості.

Страхові резерви ПрАТ «МетЛайф» розміщуються відповідно до вимог законодавства, але виключно в низько ризикові активи, до яких відносяться Державні облігації України та кошти, розміщені в банках з кредитним рейтингом не нижче «АА» за національною шкалою.

Станом на квітень 2019 року резерви ПрАТ «МетЛайф» розподіляються наступним чином:

- банківські вклади (депозити) та поточні рахунки – 60%;

- державні облігації України – 40%.

Договір страхування життя є довгостроковим фінансовим інструментом, який за будь-яких обставин гарантує вже сьогодні два види інвестиційного доходу - гарантований та додатковий. Крім того, той захист, який включений до договору страхування життя клієнта, є унікальним продуктом, який не може надати жодна інша фінансова установа, крім компанії страхування життя.

Хочеться окремо підкреслити той факт, що для будь-якої компанії, що входить до складу корпорації МетЛайф, підвищення безпеки інвестицій є обов’язковою умовою в період економічного спаду, і саме ця вимога акціонерів дозволила корпорації МетЛайф спокійно пережити будь-які економічні кризи в різних країнах за всі роки її існування.