Skip Navigation

МетЛайф в Україні

Інформація про Страховика, надання якої є обов'язковим до укладення Клієнтом Договору Страхування відповідно до частини першої статті 87 Закону України «Про страхування»

1)    найменування та місцезнаходження страховика (у тому числі відокремленого підрозділу страховика, який укладає договір страхування), його ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України:

Приватне акціонерне товариство «МетЛайф» (далі – «ПрАТ «МетЛайф» або «Страховик»)

Місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 110

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 32109907

 

Відокремлені підрозділи відсутні.

2) відомості про ліцензію на здійснення діяльності із страхування та спосіб перевірки її актуальності:

 

ПрАТ «МетЛайф» здійснює надання фінансової послуги із страхування життя на підставі ліцензії серія АЕ №284405 від 13 березня 2014 року (оновленої), виданої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України.

 

Актуальність відомостей щодо ліцензії ПрАТ «МетЛайф» може бути перевірена за ідентифікаційним номером Страховика на сайті державного органу, який здійснює регулювання страхового ринку - Національного банку України за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/supervision/nonbanks/registers-lists, де розміщена інформація про небанківські фінансові установи.

3) перелік послуг із страхування, які можуть надаватися страховиком на запит клієнта, порядок та умови консультування клієнтів щодо страхових послуг:

 

ПрАТ «МетЛайф» надається виключно фінансова послуга зі страхування життя.

Отримати консультацію щодо порядку та умов надання ПрАТ «МетЛайф» зазначеної страхової послуги клієнт може:

-      надіславши листа на електронну адресу office@metlife.ua, або за тел. 0 800 305 301 (безкоштовно на території України для усіх операторів українського зв’язку) чи за тел. +38 (044) 494 13 43/44; або

-      звернувшись із запитом до представників власної агентської мережі, з інформацією щодо яких можна ознайомитися на офіційному веб-сайті ПрАТ «МетЛайф» за посиланням: https://www.metlife.ua/about-us/agencies-and-independent-brokers/agy/, або

-      страхових агентів – незалежних  посередників, відомості про яких наведені на офіційному веб-сайті ПрАТ «МетЛайф» за посиланням: https://www.metlife.ua/about-us/agencies-and-independent-brokers/ib/.

Консультування клієнтів щодо порядку та умов надання Страховиком послуги зі страхування здійснюється безоплатно.

4) вид винагороди, яку працівник з реалізації страховика (у разі залучення працівника до реалізації страхового продукту) отримає при укладенні договору страхування, в тому числі порядок та умови її виплати:

Реалізація страхових продуктів відбувається без безпосереднього залучення працівників ПрАТ «МетЛайф», крім випадків, зазначених нижче.

Послуга зі страхування груповим (корпоративним) клієнтам може пропонуватись із залученням працівника з реалізації ПрАТ «МетЛайф», який додатково до заробітної плати отримує квартальний бонус за виконання планів продажів згідно з Політикою винагород, затвердженою Страховиком.  

5) інформація про будь-які інші платежі (крім страхових премій), які клієнт буде зобов’язаний сплатити у разі укладення договору страхування:

У разі укладення договору страхування у клієнта виникає зобов’язання виключно щодо сплати страхових платежів у порядку, в розмірі та у строки, визначені відповідним договором страхування.

6) інформація про механізми та способи захисту прав споживачів фінансових послуг (зокрема, про можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг, адресу страховика, за якою приймаються скарги клієнтів):

 

Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг, запроваджений у ПрАТ «МетЛайф», зокрема, передбачає:

1)   можливість надіслання споживачем ПрАТ «МетЛайф» звернення/скарги, яке у встановленому порядку буде розглянуто Страховиком та за яким буде ухвалене відповідне рішення. Звернення/скарга можуть бути надіслані у письмовій формі за адресою місцезнаходження Страховика або в електронній формі на електронну адресу office@metlife.ua;

2)   можливість позасудового врегулювання спору між споживачем та Страховиком у разі його виникнення.

Крім того, споживач фінансових послуг може звернутися із відповідною скаргою до Національного банку України - органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності Страховика, наступними способами:

-      надіславши письмове звернення за адресою: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601;

-      надіславши електронне звернення на електронну адресу nbu@bank.gov.ua;

-      зателефонувавши за контактними номерами 0 800 505 240 або +380 44 298 65 55.

Щодо наявності у Страховика гарантійних фондів чи компенсаційних схем, то законодавством вимоги до їх створення наразі не встановлені. Проте ПрАТ «МетЛайф» гарантує високий рівень своєї платоспроможності, доказом чого є дані фінансової звітності Страховика, яка підтверджена незалежним аудитором та розміщена на офіційному веб-сайті ПрАТ «МетЛайф» за посиланням: https://www.metlife.ua/aboutus/reports/annual-reports/, а також статистичні дані здійснених страхових виплат за укладеними Страховиком договорами страхування, наведені на офіційному веб-сайті ПрАТ «МетЛайф» за посиланням: https://www.metlife.ua/about-us/monthly-paymentsstatistics/ .

7) іншу інформацію, визначену законами України та нормативно-правовими актами Регулятора:

Інформація про склад органів управління наведена на офіційному веб-сайті ПрАТ «МетЛайф» за посиланням: https://www.metlife.ua/about-us/company-management/

Фінансові показники діяльності наведені на офіційному веб-сайті ПрАТ «МетЛайф» за посиланням:
https://www.metlife.ua/about-us/reports/annual-reports/

Структура власності наведена на офіційному веб-сайті ПрАТ «МетЛайф» за посиланням: https://www.metlife.ua/about-us/shareholders/

Інформація про ПрАТ «МетЛайф» як емітента цінних паперів наведена на офіційному веб-сайті ПрАТ «МетЛайф» за посиланнями: https://www.metlife.ua/about-us/reports/financial-reports/  та https://www.metlife.ua/about-us/reports/Protocols/

ПрАТ «МетЛайф» є членом Національної Асоціації Страховиків України (НАСУ)Американської Торгівельної палати та Європейської Бізнес Асоціації.

Свідоцтва з присвоєння рейтингів ПрАТ «МетЛайф»:

Рейтинг фінансової надійності страховика: 2024_sertificate_uainsAAA.pdf (metlife.ua)

Довгостроковий кредитний рейтинг позичальника: 2024_sertificate_uaAAA.pdf (metlife.ua)

Впевненість в сьогоденні та майбутньому: понад 21 рік успіху МетЛайф Україні

В Україні ПрАТ  "МетЛайф" розпочала діяльність в 2002 році. Сьогодні ми впевнено зберігаємо лідерство на українському ринку страхування життя - частка ринку в 2023 році склала 48%.

За даними рейтингового видання «Insurance Top» ПрАТ «МетЛайф» є беззаперечним лідером 2023 року за такими показниками*:

 • Сума зібраних Страхових Премій протягом 2023 року – 2,5 млрд грн;
 • Кількість клієнтів станом на 31.12.2023 року – 909,3 млн.;
 • Страхові резерви станом на 31.12.2023 року – 6,1 млрд. грн.;
 • Активи станом на 31.12.2023 року – 7,8 млрд. грн.;
 • Сума Страхових Виплат, здійснених протягом 2023 року - 516,7 млн. грн.

Надана звітність є попередньою та такою, що знаходиться в процесі аудиторської перевірки, фінальна звітність очікується в серпні 2024 року та буде викладена в розділі «Звітність та повідомлення емітента».

Загальна сума Страхових Виплат, здійснених ПрАТ «МетЛайф» з 2003 року по 31.12.2023 року перевищує 2,1 млрд. гривень, з яких більше 853 млн. грн. складають виплати з дожиття наших Клієнтів до закінчення дії договорів страхування. Окрім збереження та цільового накопичення коштів на майбутнє, ми пропонуємо широкий спектр страхових продуктів, які включають:

 • страхування життя;
 • страхування на випадок настання нещасних випадків;
 • страхування на випадок втрати працездатності;
 • страхування на випадок діагностування критичних захворювань;
 • страхування на випадок госпіталізації та хірургічного втручання;
 • страхування на випадок переломів та опіків;
 • страхування на випадок тілесних ушкоджень;
 • страхування на випадок критичних жіночих ризиків тощо.

Наглядова рада та члени правління ПрАТ "МетЛайф"

Реєстраційні відомості та Публічна інформація Страховика

Звітність МетЛайф та повідомлення емітента

3:21

ПрАТ "МетЛайф": компанія з 22-річним досвідом на ринку страхування життя України