Skip Navigation

Структура власності МетЛайф

Нижче подано інформацію про розподіл частки акцій ПрАТ "МетЛайф". 

Акціонером – власником пакета акцій, що перевищує 10 відсотків голосуючих акцій, а саме: 8 233 866 акцій (99,9988% голосуючих акцій) ПрАТ «МетЛайф» є Швейцарська компанія MetLife Global Holding Company II LLC (МетЛайф Глобал Холдінг Компані II ГмбХ), яка входить до складу глобальної холдингової корпорації MetLife (США). Компанія American Life Insurance Company (США) залишається опосередкованим акціонером ПрАТ «МетЛайф».

Дані про акціонерів

Повна назва власника

Країна юрисдикції

Частка в статутному капіталі

МетЛайф Глобал Холдинг Компані II ГмбХ

Швейцарія

99,9988% голосуючих акцій

МетЛайф схема власників

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності та Відомості про власників істотної участі