ЩОДО СТАВКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДОХОДУ ВІД РОЗМІЩЕННЯ РЕЗЕРВІВ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА КОШТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ІДЕКСАЦІЇ У 2019 РОЦІ.

Раді повідомити, що за результатами фінансової діяльності ПрАТ «МетЛайф» ставка інвестиційного доходу від розміщення резервів зі страхування життя та коштів Спеціального Фонду Індексації у 2019 році склала 16,05% річних.

Страхові резерви ПрАТ «МетЛайф» розміщуються відповідно до вимог законодавства, але виключно в низькоризикові активи, до яких відносяться Державні облігації України та кошти, розміщені в банках з кредитним рейтингом не нижче «АА» за національною шкалою. Всі дії нашої компанії направлені не на отримання високої дохідності за договором страхування, а на збереження коштів клієнта та унеможливлення їх втрати в результаті непродуманої інвестиційної політики.

 Нагадуємо Вам, що інвестиційна діяльність компаній зі страхування життя щодо розміщення страхових резервів регламентується чинним законодавством України, згідно з вимогами якого кошти страхових резервів повинні розміщуватись з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості та мають бути представлені активами таких категорій:

 • Грошові кошти на поточних рахунках, банківські вклади (депозити) на вимогу та банківські вклади (депозити), істотною умовою яких є право страховика повернути (зняти) кошти, розміщені на такому депозиті, протягом строку дії договору (за винятком коштів у розмірі резерву належних виплат страхових сум та коштів резерву заявлених, але не виплачених збитків), але не більше 20% страхових резервів;
 • Банківські вклади (депозити), валютні вклади згідно з валютою страхування, але разом сума грошових коштів не більше 70 відсотків страхових резервів. При цьому в кожному банку - разом не більше 20% страхових резервів;
 • Нерухоме майно, але не більше 20% страхових резервів, при цьому вкладення в один об'єкт нерухомого майна - не більше 10% страхових резервів;
 • Цінні папери, але разом не більше 50% страхових резервів;
 • Цінні папери, що емітуються державою, а саме державні облігації України, але разом не більше 95% страхових резервів;
 • Права вимоги до перестраховиків, але разом не більше 40% страхових резервів;
 • Довгострокове фінансування (кредитування) житлового будівництва, але не більше 10% страхових резервів;
 • Інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України, крім інвестування в розвиток ринку іпотечного кредитування шляхом придбання цінних паперів, емітованих Державною іпотечною установою, але разом не більше 10% страхових резервів;
 • Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах, але разом не більше 15% страхових резервів;
 • Кредити страхувальникам-громадянам, але разом не більше 20% страхових резервів

Станом на квітень 2020 року резерви ПрАТ «МетЛайф» розподіляються наступним чином:

 • банківські вклади (депозити) та поточні рахунки (АТ "Дойче Банк ДБУ", АТ «УкрСиббанк» (BNP Paribas), АТ «Райффайзен Банк», АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", АТ «ПРАВЕКС-БАНК», АТ «Кредобанк», тобто в банках, що належать до великих міжнародних фінансових корпорацій з найвищими рейтингами надійності) - разом сума 50% загального розміру резервів, при цьому в зобов'язаннях одного банку не перевищує 20 відсотків загального розміру резервів;
 • державні облігації України - разом 50% страхових резервів.

Хочемо також наголосити, що всі рішення щодо напрямів інвестування в Україні приймаються на Регіональному рівні MetLife ЕМЕА, а саме Головними інвестиційними менеджерами, що працюють у Головному офісі EMEA MetLife у Дубліні (Ірландія), які мають достатньо досвіду та інформації щодо інвестиційного, економічного та політичного клімату в країні та враховують оцінки місцевих та зовнішніх експертів.

Договір страхування життя є довгостроковим фінансовим інструментом, який за будь-яких обставин гарантує вже сьогодні два види інвестиційного доходу - гарантований та додатковий. Крім того, той захист, який включений до договору страхування життя клієнта, що є унікальним продуктом, який не може надати жодна інша фінансова установа, крім компанії страхування життя.

Звертаємо увагу, що окремі Ваші клієнти також мають право на повернення частини сплачених страхових премій за Договором довгострокового страхування життя у вигляді податкової знижки – детальна інформація знаходиться на сайті ПрАТ «МетЛайф» www.metlife.ua у розділі «Підтримка клієнтів»