Призначення нового Генерального Директора МетЛайф Україна

PRESS RELEASE – UKRAINE

 

Kyiv, October 9, 2020

Monika Spadło – Kolano, till now General Manager in MetLife Ukraine, appointed as General Manager of MetLife Poland.

Inna Bielianska, currently Member of the Management Board and Head of Distribution in MetLife Ukraine, appointed as new General Manager of MetLife Ukraine.

MetLife Ukraine informs about the following changes in the Organizational Management.

Monika Spadło - Kolano resigned as General Manager of the company on 8 October. She has been appointed as General Manager of MetLife in Poland, subject to regulatory approval.

Monika Spadło – Kolano began her career with MetLife Poland in 2001, working as a Senior Specialist for Customer Complaints. Extensive knowledge of law allowed her to move into the Legal Department in 2007 and assumed the role of Head of Legal in November 2012. From 2014 as part of the corporate structure she started supervise the legal activities of MetLife companies in Greece, Russia and Ukraine. In July 2018, she was appointed General Manager of MetLife Ukraine. Under her leadership, MetLife Ukraine has delivered strong and stable business growth.

Inna Bielianska, currently Member of the Management Board and Head of Distribution of MetLife Ukraine, has been appointed General Manager of MetLife Ukraine on 9 October.

Inna Bielianska started her career with MetLife Slovakia in 2000 as a Project Manager dedicated to the launch of our Ukrainian operation. She developed her business knowledge and leadership skills through several roles including Head of Customer Service, Independent Agency Director and F2F Director in MetLife Ukraine. Inna Bielianska was appointed Head of Distribution in September 2018. She holds a Master’s Degree in International Economics from the National University of Economics, Kyiv.

 

ПРЕС-РЕЛІЗ – УКРАЇНА

Київ, 9 жовтня 2020 р.

Моніка Спадло - Коляно, дотепер Генеральний Директор в МетЛайф Україна, призначена Генеральним Директором МетЛайф Польща.

 

Інна Бєлянська, яка в даний час є Членом Правління та Керівником деапартаменту продажів в МетЛайф Україна, призначена новим Генеральним Директором МетЛайф Україна.

МетЛайф Україна інформує про наступні організаційні зміни в керівництві компанії.

Моніка Спадло - Коляно залишає посаду Генерального Директора компанії 8го жовтня. Її призначено Генеральним Директором МетЛайф Польща, за умови схвалення рішення регуляторними органами.

Моніка Спадло - Коляно розпочала свою кар'єру в МетЛайф Польща в 2001 році, працюючи старшим спеціалістом з питань скарг клієнтів. Обширні знання в області права дозволили їй перейти в Юридичний департамент у 2007 році та згодом очолити його в листопаді 2012 року. З 2014 року, в рамках корпоративної структури, вона здійснювала нагляд за юридичною діяльністю компаній МетЛайф в Греції, Росії та Україні. У липні 2018 року вона була призначена Генеральним Директором МетЛайф Україна. Під її керівництвом компанія забезпечила потужне та стабільне зростання бізнесу.

Інна Бєлянська, яка в даний час є Членом Правління та Керівником департаменту продажів МетЛайф Україна, призначена Генеральним Директором МетЛайф Україна з 9го жовтня.

Інна Бєлянська розпочала свою кар’єру в МетЛайф в Словаччині в 2000 році як Менеджер Проектів, присвячених запуску бізнесу в Україні; постійно вдосконалювала свої бізнес-знання та розвивала лідерські якості в різних ролях таких як Начальник відділу обслуговування клієнтів, Директор агентства по роботі з брокерами та Директор каналу прямих продажів в МетЛайф. У вересні 2018 року Інна Бєлянська була призначена Керівником департаменту продажів. Вона має ступінь магістра з міжнародної економіки, який здобула в Національному Економічному Університеті України в Києві.