ЩОДО СТАВКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДОХОДУ ВІД РОЗМІЩЕННЯ РЕЗЕРВІВ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА КОШТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ІДЕКСАЦІЇ У 2020 РОЦІ.

Інформуємо Вас, що за результатами фінансової діяльності ПрАТ «МетЛайф» ставка інвестиційного доходу від розміщення резервів зі страхування життя та коштів Спеціального Фонду Індексації у 2020 році склала 12,01% річних. Клієнти отримають індивідуальні листи, в яких буде вказана дана інформація в розрізі кожного окремого договору довгострокового страхування життя.

Нагадуємо, що інвестиційна діяльність компаній зі страхування життя щодо розміщення страхових резервів регламентується чинним законодавством України, згідно з вимогами якого кошти страхових резервів повинні розміщуватись з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості та мають бути представлені активами таких категорій як: грошові кошти на поточних рахунках, банківські вклади (депозити), валютні вклади згідно з валютою страхування, нерухоме майно, цінні папери, цінні папери, що емітуються державою, права вимоги до перестраховиків, довгострокове фінансування (кредитування) житлового будівництва, інвестиції в економіку України, банківські метали, кредити страхувальникам-громадянам.

Страхові резерви ПрАТ «МетЛайф» розміщуються відповідно до вимог законодавства, але виключно в низько ризикові активи, до яких відносяться Державні облігації України та кошти, розміщені в банках з кредитним рейтингом не нижче «АА» за національною шкалою.

Станом на травень 2021 року резерви ПрАТ «МетЛайф» розподіляються наступним чином:

1. Банківські вклади (депозити) та поточні рахунки (АТ "Дойче Банк ДБУ", АТ «УкрСиббанк» (BNP Paribas), АТ «Райффайзен Банк», АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", АТ «ПРАВЕКС-БАНК», АТ «Кредобанк», АТ «ОТП Банк»), тобто в банках, що належать до великих міжнародних фінансових корпорацій з найвищими рейтингами надійності) - 20% загального розміру страхових резервів.

2. Державні облігації України - 80% загального розміру страхових резервів.

Хочеться окремо підкреслити той факт, що у 2020 році банківський сектор відзначився відчутним зниженням ставок за депозитами як для фізичних, так і для юридичних осіб. Проте компанія МетЛайф продовжує дотримуватися посиленого консервативного підходу в інвестиційній політиці задля забезпечення надійності вкладів наших клієнтів на найвищому рівні. Всі дії нашої компанії направлені не на отримання високої дохідності за договором страхування, а на збереження коштів клієнта та унеможливлення їх втрати в результаті непродуманої інвестиційної політики.

Договір страхування життя є довгостроковим фінансовим інструментом, який за будь-яких обставин гарантує вже сьогодні два види інвестиційного доходу - гарантований та додатковий. Додатково інформуємо, що середній рівень інвестиційного доходу ПрАТ «МетЛайф» від розміщення резервів зі страхування життя за останні 10 років (2010-2020 роки) складає 14,81%.