ЩОДО СТАВКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДОХОДУ ВІД РОЗМІЩЕННЯ РЕЗЕРВІВ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА КОШТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ІДЕКСАЦІЇ У 2022 РОЦІ.

Інформуємо Вас, що за результатами фінансової діяльності ПрАТ «МетЛайф», ставка інвестиційного доходу від розміщення резервів зі страхування життя та коштів Спеціального Фонду Індексації у 2022 році склала 12,21% річних. Згодом всі наші клієнти отримають індивідуальні листи із зазначенням даної інформація в розрізі кожного окремого договору.Інвестиційна діяльність компаній зі страхування життя щодо розміщення страхових резервів регламентується чинним законодавством України, згідно з вимогами якого кошти страхових резервів повинні розміщуватись з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості та мають бути представлені активами таких категорій як: грошові кошти на поточних рахунках, банківські вклади (депозити), валютні вклади згідно з валютою страхування, нерухоме майно, цінні папери, цінні папери, що емітуються державою, права вимоги до перестраховиків, довгострокове фінансування (кредитування) житлового будівництва,  інвестиції в економіку України, банківські метали, кредити страхувальникам-громадянам.

Страхові резерви ПрАТ «МетЛайф» розміщуються відповідно до вимог чинного законодавства, але виключно в неризикові активи.

ПрАТ «МетЛайф» продовжує дотримуватися посиленого консервативного підходу в інвестиційній політиці задля забезпечення надійності вкладів наших клієнтів на найвищому рівні. Всі дії нашої компанії направлені не на отримання високої дохідності за договором страхування, а на збереження коштів клієнта та унеможливлення їх втрати в результаті непродуманої інвестиційної політики.

Нагадуємо, що окремі категорії клієнтів також мають право на повернення частини сплачених страхових премій за Договором довгострокового страхування життя у вигляді податкової знижки  (детальна інформація знаходиться у розділі «Підтримка клієнтів»).

Ми вдячні, що Ви довірили ПрАТ «МетЛайф» турботу про фінансову впевненість Ваших клієнтів, адже вона є надзвичайно важливою завжди, а в такі нестабільні та важкі для всіх українців часи її актуальність ще більше зростає.