Skip Navigation

Податкова знижка

Відповідно до п. 14.1.170 Податкового кодексу України ПОДАТКОВА ЗНИЖКА – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати.

Тобто, сума оподатковуваного доходу фізичної особи може бути зменшена на суму податкової знижки, що призведе до зниження суми податку на доходи фізичних осіб.

Відповідно до п.166.3.5 Податкового кодексу України платник податку– фізична особа, що є Страхувальником за Договором страхування (власником Страхового Полісу), має право включити до податкової знижки витрати на оплату страхових платежів (внесків, премій) за Договорами довгострокового страхування життя, сплачених таким платником податку як за такого платника податку, так і за членів його сім’ї першого ступеня споріднення.

Інформаційна листівка МетЛайф про основні питання, що стосуються поняття ПОДАТКОВА ЗНИЖКА.

Пам’ятка для заповнення заяви про внесення змін до державного реєстру фізичних осіб - платників податків (подання в електронному вигляді)

 

Податкова Знижка – найчастіші запитання від наших Клієнтів
ЯКІ ДОГОВОРИ СТРАХУВАННЯ МОЖНА ВІДНЕСТИ ДО ДОВГОСТРОКОВИХ? Collapsed Expanded

Повне визначення Договору довгострокового страхування життя міститься у пп.14.1.52 п.14.1 ст.14 Податкового Кодексу України.

ДОГОВІР ДОВГОСТРОКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ – це договір страхування життя строком на п'ять і більше років, який передбачає страхову виплату одноразово або у вигляді ануїтету, якщо застрахована особа дожила до закінчення терміну дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором.

Такий Договір не може передбачати часткових виплат протягом перших п'яти років його дії, крім тих, що здійснюються у разі настання страхових випадків, пов'язаних із смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним випадком, що призвело до встановлення застрахованій особі інвалідності I або II групи чи встановлення інвалідності особі, яка не досягла вісімнадцятирічного віку.

При цьому платник податку – роботодавець не може бути вигодонабувачем за такими Договорами страхування життя.

ХТО І В ЯКОМУ РОЗМІРІ МАЄ ПРАВО НА ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ? Collapsed Expanded

Резидент України, який має індивідуальний ідентифікаційний номер (пп.166.4.1 п.166.4 ст. 166 Податкового Кодексу України).

Особи, які отримують доходи у вигляді заробітної плати (тобто, якщо особа отримує дохід як приватний підприємець або іншим чином, але не у вигляді зарплатні, право на податкову знижку у такої особи не виникає).

Якщо за договором страхування застрахованим є сам Страхувальник, він може отримати повну суму можливої податкової знижки

Якщо Страхувальник бажає застрахувати членів сім’ї І ступеню споріднення – розмір податкової знижки не може перевищувати 50% від вищезазначеної суми на кожного з таких членів сім’ї

До членів сім’ї І ступеню споріднення відносяться:

 • члени подружжя (чоловік / дружина);
 • батьки чоловіка / дружини;
 • діти чоловіка / дружини, в т.ч. усиновлені.

 

Розмір податкової знижки – 18 % від суми сплачених премій за накопичувальними полісами клієнтів. Враховуються фактичні витрати понесені у минулому році.

Обмеження:

- сума податкової знижки, нарахована платнику ПДФО у звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника ПДФО, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ;

ЯКИЙ МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПОДАТКОВОЇ ЗНИЖКИ? Collapsed Expanded

Розмір податкової знижки має відповідати двом умовам:

 • В розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв Договір страхування, сплачені страхові премії не мають перевищувати граничну суму для застосування податкової соціальної пільги, яка згідно пункту 169.4.1 ст.169 ПКУ розраховується як сума місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановлена на 1 січня звітного податкового року, помножена на 1,4 та округлена до найближчих 10 гривень.
 • Разом з тим, загальний розмір нарахованої податкової знижки НЕ може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу платника податку, одержаного протягом звітного року у вигляді заробітної плати (пп.166.4.2 п.166.4 ст. 166 Податкового Кодексу України) (пп.166.4.2 п.166.4 ст. 166 Податкового Кодексу України).

 

Витрати, понесені у 2020 році не повинні перевищувати (у розрахунку за кожний з повних чи не повних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):

 • при страхуванні платника податку – 2940,0 грн;
 • при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення – 1470,0 грн
ЯКЕ МАЄ БУТИ ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОНЕСЕНИХ ВИТРАТ? Collapsed Expanded

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема (пп. 166.2.1 ПКУ):

 • квитанціями;
 • платіжними дорученнями;
 • прибутковими касовими ордерами;
 • меморіальними ордерами, тощо.

Крім того, понесені витрати підтверджується копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання). Тобто, договори страхування життя є документом, що підтверджує понесені фізичною особою витрати!

ЯК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТИ ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ? Collapsed Expanded

Будь ласка, зауважте, що нижченаведена інформація носить суто інформаційний характер. Для отримання професійної консультації ми радимо звернутись до Вашої Податкової інспекції.

Ще раз нагадуємо головні умови отримання податкової знижки:

 • українське громадянство та/або місце постійного проживання в Україні та визнання такої особи резидентом України згідно з п.п.14.1.213 Податкового Кодексу України;
 • офіційно задекларовані доходи у вигляді заробітної плати (приватні підприємці такого права не мають, фізична особа – підприємець має право на отримання податкової знижки тільки якщо вона є найманим працівником і має дохід у вигляді заробітної плати від роботодавця);
 • договір довгострокового страхування життя, що відповідає визначенню згідно п.п. 14.1.52 Податкового Кодексу України.
СТРОКИ ПОДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ Collapsed Expanded

Для різних категорій платників встановлено різні граничні строки подання декларації за звітний (податковий) 2020 рік:

  для громадян, які зобов’язані подавати декларацію, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, – до 01 травня 2021 року. Останній день – 30 квітня 2021 року;

  для фізичних осіб, які декларують право на податкову знижку – по 31 грудня 2021 року (включно).

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ Collapsed Expanded

Спосіб подання декларації про майновий стан і доходи платник обирає самостійно:

 • особисто або уповноваженою на це особою;
 • скориставшись послугами пошти з обов’язковим повідомленням про вручення та  описом вкладення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання;
 • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання. Скористатися електронною формою можна через «Електронний кабінет», який передбачає часткове автоматичне заповнення податкової декларації на підставі облікових даних платника.

 

Якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься (п.166.4.3 Податкового кодексу України).

 

Сума коштів зараховується на банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, визначену у декларації протягом 60 календарних днів від дати отримання такої декларації (п.179.8 Податкового кодексу України).

Оригінали підтверджувальних документів мають зберігатися у платника податку впродовж 3 років з дня подання декларації (п.44.3 та п.166.2.2 Податкового кодексу України).

Залишились питання?

Ви можете зв'язатися з нами будь-яким зручним для вас способом.