Skip Navigation

Податкова знижка

Податкова знижка для фізичних осіб – це документально підтверджена сума витрат платника податку у зв’язку з придбанням товарів чи послуг протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати у визначених законодавством випадках. Простіше кажучи, податкова знижка – це можливість повернути від держави частину сплаченого вами податку на доходи (ПДФО) за придбання певних товарів чи послуг протягом звітного року. Податкова знижка надається у поточному році за наслідками попереднього. Тобто, повернути частину сплачених у 2023 році податків, можна у 2024 році. Слід зважати на те, що право на податкову знижку на наступні роки не переноситься.

Пам’ятка для заповнення заяви про внесення змін до державного реєстру фізичних осіб - платників податків (подання в електронному вигляді)

Податкова Знижка – найчастіші запитання від наших Клієнтів

Скористатися податковою знижкою може резидент України, який поніс витрати у зв’язку з купівлею товарів, робіт або послуг у резидента (юридичної чи фізичної особи), і цьому є документальне підтвердження. Обов’язковою умовою є отримання заробітної платні офіційно (фізична особа-підприємець не може скористатися податковою знижкою, оскільки доходи приватних підприємців не є заробітною платнею

Загальні документи:

·      Два оригінали заповненої Декларації (якщо метою її подання є ТІЛЬКИ отримання податкової знижки та єдиним джерелом вашого доходу є заробітна плата). Якщо Декларація подається особисто, то один оригінал надається в податкову інспекцію, а інший залишається у вас з позначкою податкової інспекції про дату прийому документа. При надсиланні Декларації до податкової інспекції поштою, другий примірник просто залишається у вас для того, щоб мати інформацію про зданий документ;

·      Оригінал довідки з місця роботи про нараховані доходи з зазначенням сум утриманого ПДФО та військового збору за звітний рік у розрізі по місяцях;

·      Копія всіх сторінок громадянського паспорта;

·      Копія про присвоєння РНОКПП;

·      Довідка (або її копія) із банку з реквізитами поточного рахунку для перерахування податкової знижки;

·      Відомості з державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела суми нарахованого доходу (запит на ці відомості робиться в електроному кабінеті платника податків).

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного року декларантом витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності, в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги).

Для документального підтвердження витрат, що включаються до податкової знижки, податкова інспекція не має права вимагати від декларанта надання документів та/або їх копій, які містяться в автоматизованих інформаційних і довідкових системах, реєстрах, банках (базах) даних органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, інформація з яких безоплатно отримується контролюючими органами відповідно до ПКУ та міститься в інформаційних базах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Повний перелік таких витрат визначається пунктом 166.3. ПКУ. Зокрема, до цього переліку входить сума витрат на сплату страхових внесків за Договорами довгострокового страхування життя наступним чином:

·      Якщо договір укладено на власну користь, то максимальний розмір Страхової Премії, яку можна включити до витрат для отримання податкової знижки, розраховується за формулою: розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб помножити на коефіцієнт 1,4 та округленого до найближчих 10 – ти  гривень та помноженого на кількість повних місяців дії договору.

На прикладі 2023 року такий максимум складає 45 120 грн. (2 684 грн. * 1,4 * 12 міс.).

·      Якщо договір укладено на користь члена сім’ї першого ступеня споріднення (чоловік, дружина, батьки, діти), то максимальний розмір Страхової Премії, яку можна включити до витрат для отримання податкової знижки, складає 50% від розрахованої вище суми на кожного застрахованого члена сім’ї.

На прикладі 2023 року це 22 560 грн. (45 120 грн. * 0,5).

·      Копія Страхового Полісу, де основним Страховим Продуктом є Страховий Продукт за основним ризиком з накопичувальною складовою (тобто передбачений ризик дожиття Застрахованої Особи до закінчення строку дії Договору Страхування). Якщо Страховий Поліс був випущений до моменту перейменування Компанії в ПрАТ «МетЛайф», то необхідно запитати у Компанії документ, який підтверджує правонаступництво;

·      Копії Додатків до Договору Страхування, якщо вони є;

·      Копії квитанції чи квитанцій (якщо Страхова Премія сплачувалася раз на півроку чи щоквартально) про сплату Страхової Премії за 2023 рік. У разі втрати квитанції, необхідно зробити запит до ПрАТ «МетЛайф» та отримати офіційне підтвердження про здійснення оплати, або звернутись в банк.

·      Якщо Договір Страхування укладено на користь члена сім’ї першого ступеня споріднення (діти, чоловік, дружина, батьки), необхідно надати копію свідоцтва про народження дитини або копію свідоцтва про шлюб.

ПРИМІТКА. Бажано мати оригінали цих документів при подачі, але віддавати інспектору потрібно лише копії.

Подати Декларацію за 2023 рік необхідно за місцем прописки, або фактичного місця проживання для ВПО до 31 грудня 2024 року. Податкову знижку можна отримати через 60 днів після подачі Декларації та всіх необхідних документів до податкової інспекції. Сума знижки перераховується на банківський рахунок декларанта. Декларацію можна подати також онлайн з використанням сервісу «Податкова декларація про майновий стан і доходи» у приватній частині Електронного кабінету https://cabinet.tax.gov.ua/login.

Бланк декларації та консультацію щодо її заповнення можна безкоштовно отримати у податковій інспекції за місцем прописки, або місцем фактичного проживання для ВПО та онлайн за посиланням https://tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2023.

Платник податків - внутрішньо переміщена особа, зобов’язаний подати до податкової інспекції за місцем фактичного проживання/перебування Заяву за формою № 5ДР та пред’явити при цьому довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Після цього можна подавати Декларацію до цієї податкової інспекції.

УВАГА! Однак, якщо такі дії не здійснено, то Декларація подається за адресою (місцезнаходженням) контролюючого органу, який переміщено з тимчасово окупованої території.

ПРИКЛАД 1. У 2015 році Клієнт уклав Договір довгострокового страхування життя, за яким є і Страхувальником, і Застрахованою Особою. Страхова Премія за 2023 рік склала 38 600 грн. Податкова знижка у такому випадку розраховується так: Якщо Страхова Премія не перевищує розрахункового показника, Клієнт може отримати податкову знижку з повної суми сплаченої Страхової премії. Розрахунковий показник вираховується так: прожитковий мінімум для працездатної особи станом на 1.01.2023 множимо на 1,4 та округлений до найближчих 10 гривень результат множимо на кількість повних та неповних місяців, протягом яких діяв договір. У нашому випадку встановлений на 1 січня 2023 року прожитковий мінімум складає 2 684 грн., договір діяв протягом 12 місяців, отже:

1) 2 684 грн. х 1,4 = 3 760 грн.

2) 3 760 грн. х 12 = 45 120 грн.

Отже, Страхова Премія за 2023 рік менше розрахункового показника. Це означає, що Клієнт може отримати податкову знижку з повної суми сплаченої Страхової Премії - 38 600 грн.

Сума повернення сплаченого у 2023 році ПДФО складе: 38 600 грн. * 0,18 = 6 948 грн.

ПРИКЛАД 2.

10 квітня 2023 року Клієнт уклав Договір довгострокового страхування життя, за яким Застрахованою Особою є його дружина. Страхова Премія за 2023 рік склала 17 000 грн. Податкова знижка у такому випадку розраховується так: Якщо Страхова Премія не перевищує розрахункового показника, Клієнт може отримати податкову знижку з повної суми сплаченої Страхової премії. Розрахунковий показник вираховується так: прожитковий мінімум для працездатної особи станом на 1.01.2023 множимо на 1,4 та округлений до найближчих 10 гривень результат множимо на кількість повних та неповних місяців, протягом яких діяв договір. Отриману суму множимо на 50%. У нашому випадку встановлений на 1 січня 2023 року прожитковий мінімум складає 2 684 грн., договір діяв протягом 9 місяців (квітень – грудень), отже:

1) 2 684 грн. х 1,4 = 3 760 грн.

2) 3 760 грн. х 9 х 0,5 = 16 920 грн.

Множимо розрахунковий показник на кількість застрахованих родичів першого ступеня споріднення - в нашому прикладі він один: 16 920 грн. х 1 = 16 920 грн. Отже, Страхова Премія за 2023 рік більше розрахункового показника. Це означає, що максимальна сума, з якої Клієнт може отримати податкову знижку, становить 16 920 грн.

Сума повернення сплаченого у 2023 році ПДФО складе: 16 920 грн. * 0,18 = 3 045,60 грн.

Залишились питання?

Ви можете зв'язатися з нами будь-яким зручним для вас способом.