Skip Navigation

Податкова знижка

Відповідно до п. 14.1.170 Податкового кодексу України ПОДАТКОВА ЗНИЖКА – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати.

Тобто, сума оподатковуваного доходу фізичної особи може бути зменшена на суму податкової знижки, що призведе до зниження суми податку на доходи фізичних осіб.

Відповідно до п.166.3.5 Податкового кодексу України платник податку– фізична особа, що є Страхувальником за Договором страхування (власником Страхового Полісу), має право включити до податкової знижки витрати на оплату страхових платежів (внесків, премій) за Договорами довгострокового страхування життя, сплачених таким платником податку як за такого платника податку, так і за членів його сім’ї першого ступеня споріднення.

Інформаційна листівка МетЛайф про основні питання, що стосуються поняття ПОДАТКОВА ЗНИЖКА.

Пам’ятка для заповнення заяви про внесення змін до державного реєстру фізичних осіб - платників податків (подання в електронному вигляді)

 

Податкова Знижка – найчастіші запитання від наших Клієнтів

Повне визначення Договору довгострокового страхування життя міститься у пп.14.1.52 п.14.1 ст.14 Податкового Кодексу України.

ДОГОВІР ДОВГОСТРОКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ – це договір страхування життя строком на п'ять і більше років, який передбачає страхову виплату одноразово або у вигляді ануїтету, якщо застрахована особа дожила до закінчення терміну дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором.

Такий Договір не може передбачати часткових виплат протягом перших п'яти років його дії, крім тих, що здійснюються у разі настання страхових випадків, пов'язаних із смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним випадком, що призвело до встановлення застрахованій особі інвалідності I або II групи чи встановлення інвалідності особі, яка не досягла вісімнадцятирічного віку.

При цьому платник податку – роботодавець не може бути вигодонабувачем за такими Договорами страхування життя.

Резидент України, який має індивідуальний ідентифікаційний номер (пп.166.4.1 п.166.4 ст. 166 Податкового Кодексу України).

Особи, які отримують доходи у вигляді заробітної плати (тобто, якщо особа отримує дохід як приватний підприємець або іншим чином, але не у вигляді зарплатні, право на податкову знижку у такої особи не виникає).

Якщо за договором страхування застрахованим є сам Страхувальник, він може отримати повну суму можливої податкової знижки

Якщо Страхувальник бажає застрахувати членів сім’ї І ступеню споріднення – розмір податкової знижки не може перевищувати 50% від вищезазначеної суми на кожного з таких членів сім’ї

До членів сім’ї І ступеню споріднення відносяться:

 • члени подружжя (чоловік / дружина);
 • батьки чоловіка / дружини;
 • діти чоловіка / дружини, в т.ч. усиновлені.

 

Розмір податкової знижки – 18 % від суми сплачених премій за накопичувальними полісами клієнтів. Враховуються фактичні витрати понесені у минулому році.

Обмеження:

- сума податкової знижки, нарахована платнику ПДФО у звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника ПДФО, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ;

Розмір податкової знижки має відповідати двом умовам:

 • В розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв Договір страхування, сплачені страхові премії не мають перевищувати граничну суму для застосування податкової соціальної пільги, яка згідно пункту 169.4.1 ст.169 ПКУ розраховується як сума місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановлена на 1 січня звітного податкового року, помножена на 1,4 та округлена до найближчих 10 гривень.
 • Разом з тим, загальний розмір нарахованої податкової знижки НЕ може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу платника податку, одержаного протягом звітного року у вигляді заробітної плати (пп.166.4.2 п.166.4 ст. 166 Податкового Кодексу України) (пп.166.4.2 п.166.4 ст. 166 Податкового Кодексу України).

 

Витрати, понесені у 2023 році не повинні перевищувати (у розрахунку за кожний з повних чи не повних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування)

 

Якщо договір укладено на власну користь, то максимальний розмір Страхової Премії, яку можна включити до витрат для отримання податкової знижки, розраховується за формулою: розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб помножити на коефіцієнт 1,4 та помножити на кількість повних та неповних місяців дії договору. На прикладі 2022 року такий максимум складає 41 640 грн. (2 481 грн. * 1,4 * 12 міс.).

·       Якщо договір укладено на користь члена сім'ї першого ступеня споріднення (чоловік, дружина, батьки, діти), то максимальний розмір Страхової Премії, яку можна включити до витрат для отримання податкової знижки, складає 50% від розрахованої вище суми на кожного застрахованого члена сім'ї. На прикладі 2022 року це 20 820  грн. (41 640 грн. * 0,5).

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема (пп. 166.2.1 ПКУ):

 • квитанціями;
 • платіжними дорученнями;
 • прибутковими касовими ордерами;
 • меморіальними ордерами, тощо.

Крім того, понесені витрати підтверджується копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання). Тобто, договори страхування життя є документом, що підтверджує понесені фізичною особою витрати!

Будь ласка, зауважте, що нижченаведена інформація носить суто інформаційний характер. Для отримання професійної консультації ми радимо звернутись до Вашої Податкової інспекції.

Ще раз нагадуємо головні умови отримання податкової знижки:

 • українське громадянство та/або місце постійного проживання в Україні та визнання такої особи резидентом України згідно з п.п.14.1.213 Податкового Кодексу України;
 • офіційно задекларовані доходи у вигляді заробітної плати (приватні підприємці такого права не мають, фізична особа – підприємець має право на отримання податкової знижки тільки якщо вона є найманим працівником і має дохід у вигляді заробітної плати від роботодавця);
 • договір довгострокового страхування життя, що відповідає визначенню згідно п.п. 14.1.52 Податкового Кодексу України.

Для різних категорій платників встановлено різні граничні строки подання декларації за звітний (податковий) 2023 рік:

  для громадян, які зобов’язані подавати декларацію, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, – до 01 травня 2023 року. Останній день – 30 квітня 2023 року;

  для фізичних осіб, які декларують право на податкову знижку – по 31 грудня 2023 року (включно).

Спосіб подання декларації про майновий стан і доходи платник обирає самостійно:

 • особисто або уповноваженою на це особою;
 • скориставшись послугами пошти з обов’язковим повідомленням про вручення та  описом вкладення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання;
 • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання. Скористатися електронною формою можна через «Електронний кабінет», який передбачає часткове автоматичне заповнення податкової декларації на підставі облікових даних платника.

 

Якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься (п.166.4.3 Податкового кодексу України).

 

Сума коштів зараховується на банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, визначену у декларації протягом 60 календарних днів від дати отримання такої декларації (п.179.8 Податкового кодексу України).

Оригінали підтверджувальних документів мають зберігатися у платника податку впродовж 3 років з дня подання декларації (п.44.3 та п.166.2.2 Податкового кодексу України).

Залишились питання?

Ви можете зв'язатися з нами будь-яким зручним для вас способом.