Skip Navigation

Строки обробки типових запитів

Наші стандарти обслуговування

Нам дуже важливо, щоб будь-яке Ваше звернення в ПрАТ «МетЛайф» було зручним для Вас і відповідало Вашим очікуванням. Тому нашою метою є дотримання термінів розгляду заяв та звернень.

Термін опрацювання Заяви про Страхування (Заяви на Страхування)

Термін щодо прийняття рішення про випуск або відмову у випуску Поліса за Заявою про Страхування  (Заявою на Страхування) становить 30 календарних днів з дати отримання останнього необхідного документа/інформації.

Термін пакування Полісів страхування та відправлення Клієнтам

Пакування та відправлення Полісу страхування Клієнту становить до 10-ти робочих днів з дати випуску Поліса.

Запит щодо надання квитанції на сплату чергової Страхової Премії

Запит щодо надання бланку квитанції обробляється протягом 1-го робочого дня.

Внесення змін до Поліса

Внесення фінансових змін до умов Договору довгострокового страхування життя та/або Договору страхування життя: відмова та/або додавання Стандартних Страхових Продуктів за допоміжними (додатковими ризиками), зміна Строку Страхування, зміна розміру Страхової Премії/Страхової Суми, зменшення Страхової Премії до розміру першої Страхової Премії, Індивідуальна Індексація, поновлення Індексації здійснюються протягом 10-ти робочих днів за умови отримання заяви та вірно сплаченої Страхової Премії.

Внесення не фінансових змін до умов Договору довгострокового страхування життя та/або Договору страхування життя: зміна адреси, прізвища, контактних даних, ідентифікаційних даних (паспорт/додавання РНОКПП), зміна Вигодонабувачів здійснюються протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання заяви та за умови, що подана заява містить коректну інформацію.

Відповідь на запит щодо можливості внесення будь-яких змін до умов Договору довгострокового страхування життя та/або Договору страхування життя здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту отримання заяви з бажаними змінами. Для своєчасного виконання Вашого запиту та узгодження усіх змін, Вам необхідно звернутися в ПрАТ «МетЛайф» не менше ніж за 40 календарних днів до настання річниці або чергової дати сплати Страхової Премії.

Відповідь на запит щодо отримання додаткової інформації за Договором Страхування здійснюється протягом 10-ти робочих днів з моменту отримання такої заяви.

Прийняття рішення щодо здійснення або відмови у Страхових Виплатах

Рішення про здійснення або відмову в здійсненні Страхових Виплат ухвалюється Страховиком протягом 30-ти календарних днів з дня отримання останнього з усіх необхідних документів, що підтверджують факт, обставини та наслідки настання Страхового Випадку.

Страховик здійснює Страхову Виплату протягом 10-ти робочих днів з дня ухвалення відповідного рішення за умови, що всі документи, необхідні для здійснення Страхової Виплати, надані Страховику.

Термін здійснення Страхової Виплати на випадок дожиття Застрахованої Особи до закінчення дії Договору Страхування

Незалежно від дати отримання Додатку до Договору Страхування щодо отримання Страхової Виплати на випадок дожиття, така виплата буде здійснена протягом 10-ти робочих днів від дати завершення строку дії Договору Страхування за наявності РНОКПП та паспортних даних Застрахованої Особи, що є дійсними на момент здійснення виплати.