Skip Navigation

Реєстраційні відомості та Публічна інформація Страховика

Ліцензія, рейтинги та реквізити

Інформація щодо страховика

Інформація про Страховика, надання якої є обов'язковим до укладення Клієнтом Договору Страхування відповідно до частини першої статті 87 Закону України «Про страхування»

Структура власності МетЛайф

Нижче подано інформацію про розподіл частки акцій ПрАТ "МетЛайф":
Акціонером – власником пакета акцій, що перевищує 10 відсотків голосуючих акцій, а саме: 8 233 866 акцій (99,9988% голосуючих акцій) ПрАТ «МетЛайф» є Швейцарська компанія MetLife Global Holding Company II LLC (МетЛайф Глобал Холдінг Компані II ГмбХ), яка входить до складу глобальної холдингової корпорації MetLife (США). Компанія American Life Insurance Company (США) залишається опосередкованим акціонером ПрАТ «МетЛайф».
 

Ліцензія на здійснення розрахунків у іноземній валюті МетЛайф

Ліцензія НБУ від 23.09.2020 року №41 на здійснення розрахунків у іноземній валюті

ЗАВАНТАЖИТИ

Відомості про державну реєстрацію

виписка з ЄДР

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Ліцензія на здійснення страхової діяльності МетЛайф

Ліцензія Нацкомфінпослуг №АЕ 284405 від 13.03.2014 року (переоформленa).

ЗАВАНТАЖИТИ

Ліцензія є чинною та відповідає поточним вимогам законодавства України. У ліцензії міститься адреса минулого місцезнаходження,  оскільки, у зв‘язку зі змінами у законодавстві зміна місцезнаходження не є підставою для перевипуску ліцензії.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи МетЛайф

Свідоцтво Нацкомфінпослуг про реєстрацію фінансової установи СТ № 213 від 24.06.2004 року.

ЗАВАНТАЖИТИ

Реквізити Компанії

Приватне акціонерне товариство «МетЛайф»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 32109907

IBAN:  UA483510050000026505502136200, АТ «Укрсиббанк» BNP Paribas Group

Індивідуальний податковий номер: 321099026596

Юридична адреса: вул. Жилянська, 110, м. Київ, 01032, Україна

Адреса для листування: вул. Жилянська, 110, м. Київ, 01032, Україна

Телефон: +38044 494 1343 / 44

Електронна пошта: office@metlife.ua

Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

Назва посади та прізвище керівника: Інна Бєлянська - Голова Правління ПрАТ «МетЛайф»

Головний бухгалтер: Будішевська Світлана Юріївна