Skip Navigation

Реєстраційні відомості та Публічна інформація Страховика

Ліцензія, рейтинги та реквізити

Інформація щодо страховика

Інформація про Страховика, надання якої є обов'язковим до укладення Клієнтом Договору Страхування відповідно до частини першої статті 87 Закону України «Про страхування»

Структура власності МетЛайф

Нижче подано інформацію про розподіл частки акцій ПрАТ "МетЛайф":
Акціонером – власником пакета акцій, що перевищує 10 відсотків голосуючих акцій, а саме: 8 233 866 акцій (99,9988% голосуючих акцій) ПрАТ «МетЛайф» є Швейцарська компанія MetLife Global Holding Company II LLC (МетЛайф Глобал Холдінг Компані II ГмбХ), яка входить до складу глобальної холдингової корпорації MetLife (США). Компанія American Life Insurance Company (США) залишається опосередкованим акціонером ПрАТ «МетЛайф».
 

Ліцензія на здійснення страхової діяльності МетЛайф

ЗАВАНТАЖИТИ

ПрАТ «МетЛайф» здійснює діяльність із страхування (пряме страхування та вхідне перестрахування) відповідно до класів страхування 1, 2, 19, 21 та 23, дата внесення запису до Державного реєстру фінансових установ (ДРФУ) про переоформлення ліцензії -18.06.2024 року.

Актуальність відомостей щодо ліцензії ПрАТ «МетЛайф» може бути перевірена за ідентифікаційним номером Страховика (32109907) на сайті державного органу, який здійснює регулювання страхового ринку - Національного банку України за посиланням:

https://bank.gov.ua/ua/supervision/nonbanks/registers-lists, де розміщена інформація про небанківські фінансові установи.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи МетЛайф

Свідоцтво Нацкомфінпослуг про реєстрацію фінансової установи СТ № 213 від 24.06.2004 року.

ЗАВАНТАЖИТИ

Ліцензія на здійснення розрахунків у іноземній валюті МетЛайф

Ліцензія НБУ від 23.09.2020 року №41 на здійснення розрахунків у іноземній валюті

ЗАВАНТАЖИТИ

Відомості про державну реєстрацію

виписка з ЄДР

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Реквізити Компанії

Приватне акціонерне товариство «МетЛайф»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 32109907

IBAN:  UA483510050000026505502136200, АТ «Укрсиббанк» BNP Paribas Group

Індивідуальний податковий номер: 321099026596

Юридична адреса: вул. Жилянська, 110, м. Київ, 01032, Україна

Адреса для листування: вул. Жилянська, 110, м. Київ, 01032, Україна

Телефон: +38044 494 1343 / 44

Електронна пошта: office@metlife.ua

Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

Назва посади та прізвище керівника: Інна Бєлянська - Голова Правління ПрАТ «МетЛайф»

Головний бухгалтер: Будішевська Світлана Юріївна