Skip Navigation

Найчастіші питання

В цьому розділі ми зібрали питання, що найчастіше виникають у клієнтів на різних етапах партнерських відносин з ПрАТ "МетЛайф".
Питання, що нам задають
До укладання Договору Страхування Collapsed Expanded

З чого складається Договір Страхування?

Згідно із положеннями Правил добровільного страхування життя ПрАТ «МетЛайф» невід’ємними частинами Договору Страхування є такі документи, які оформлюються в письмовій формі:

 1. Заява Страхувальника на укладання Договору Страхування;
 2. Правила страхування в друкованому або в електронному вигляді;
 3. Страховий Поліс;
 4. Опис відповідних Програм Страхування;
 5. Додаткові угоди та/або додатки до чинного Договору Страхування у випадку змін та доповнень до Правил Страхування та/або умов Програм та Договору Страхування;
 6. Квитанція, інший платіжний документ, що підтверджує сплату першої регулярної або одноразової Страхової Премії у повному обсязі;
 7. Медичні довідки та інші медичні документи щодо стану здоров’я Застрахованої Особи та Страхувальника;
 8. Інші додаткові документи стосовно Застрахованої Особи та Страхувальника, надані на вимогу Страховика.

Тобто, усі вищенаведені документи і складають Договір Страхування Життя.

Що означає «базове медичне обстеження»?

Обстеження проводить медичний експерт, що працює зі страховою компанією ПрАТ «МетЛайф» за контрактом. Воно включає огляд терапевта із заповненням форми спеціальної анкети, а також хімічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду).

За якою адресою медичний експерт Компанії висилає результати обстеження Клієнта?

Результати обстеження Клієнта є конфіденційною інформацією, тому лікар повинен особисто відіслати їх за адресою центрального офісу компанії ПрАТ «МетЛайф».

З якого моменту Клієнт вважається застрахованим?

Страхове покриття за Заявою на укладення Договору Страхування життя набирає чинності з дати, яка настає пізніше, виходячи з двох дат:

 • дати підписання Заяви на укладення Договору Страхування життя або
 • дати проходження медичного обстеження (якщо таке обстеження необхідне). І така дата буде називатися датою набрання чинності Договором Страхування у випадку задоволення таких вимог: - Заява на укладення Договору Страхування життя підписана всіма сторонами - учасниками (заявленим Застрахованим, Страхувальником та консультантом)- Заявлена Застрахована Особа визнана такою, що може бути застрахованою згідно з вимогами щодо оцінки ризику Компанії.- Сума страхової премії, зазначена в заяві на укладення Договору Страхування життя, сплачена у повному обсязі та надійшла на розрахунковий рахунок Компанії.

Як вчинити у випадку, коли заявленою Застрахованою Особою є дитина, а Страхувальником – не один з батьків, а родич (бабуся, тітка і т.д.)?

В будь-якому випадку необхідна згода хоча б одного з батьків: Він повинен поставити свій підпис на Заяві на укладення Договору Страхування у відведеному для цього місці.

Куди необхідно звернутися Клієнту, якщо він не отримав оформлений Поліс страхування життя?

У випадку, якщо Клієнт не отримав підтвердження про укладення Договору Страхування у вигляді виданого Страхового Поліса протягом 90 днів, він повинен звернутися до центрального офісу страхової компанії або до свого Консультанта. Страхова компанія надішле йому дублікат.

Чи можна укласти Договір Страхування терміном на 5 років?

Ні, не можна, оскільки мінімальний період страхування за Договорами довгострокового страхування життя ПрАТ «МетЛайф» складає 10 років.

Чи можна застрахувати осіб, яким призначено групу інвалідності?

Одним із суттєвих факторів, що береться до уваги під час розгляду Заяви на укладення Договору Страхування життя, є стан здоров’я заявленої Застрахованої Особи/Страхувальника на момент укладення Договору Страхування життя. Якщо заявлена Застрахована Особа має групу інвалідності, у Заяві необхідно зазначити за яким діагнозом цю групу їй було призначено, оскільки саме за діагнозом, а не за наявністю групи інвалідності, будуть оцінюватися ризики за Заявою та ухвалюватися рішення щодо можливості надання страхового покриття такій особі.
Таким чином, спеціальних обмежень або умов для осіб, яким призначено групу інвалідності не передбачено, проте Клієнту слід повідомити про встановлення групи інвалідності (до п. 4.5 Заяви) та надати останні медичні документи про стан здоров’я. Це допоможе Компанії провести оцінку ризиків і пришвидшить прийняття рішення щодо випуску поліса.

Які особливості страхування вагітних?

Всі Заяви на укладення Договору Страхування, де заявленою Застрахованою Особою виступає вагітна жінка, приймаються до розгляду Відділом обслуговування клієнтів на загальних підставах, якщо вагітність протікає без ускладнень.

За яких умов можна застрахувати іноземця, який має посвідку на постійне проживання в Україні?

Обов'язковою умовою укладення Договору Страхування життя з іноземцем є наявність довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера на території України. Іноземця можна застрахувати за будь-яким Пакетом програм страхування на вибір.

Протягом дії Договору Страхування Collapsed Expanded

Які умови оплати страхової премії у пільговий період?

На Вашому страховому полісі зазначено дату, на яку Ви маєте сплачувати страхову премію, щоб Ваш договір страхування продовжував діяти (Належна дата сплати Страхової Премії). Однак, у Ви маєте додатковий 30-денний пільговий період для сплати страхової премії. Протягом цього періоду надання страхових послуг триває, та застрахована особа знаходиться під страховим захистом. Це означає, що, якщо Ви не встигли сплатити страхову премію до дати, яка зазначена на Страховому Полісі, то Ви ще маєте 30 днів після цієї дати, щоб це зробити, і Ваш договір страхування при цьому не припинить свою дію. Однак, якщо протягом цих 30 днів станеться страховий випадок, то суму премії, яку Ви не встигли сплатити, буде вирахувано з суми страхової виплати.

Куди може звернутися Клієнт з проханням про видачу бланку для сплати страхової премії в разі його втрати?

Клієнт може самостійно роздрукувати бланк квитанції для оплати. Клієнт також може зателефонувати до ПрАТ «МетЛайф» та попросити оператора надіслати квитанцію, або скористатися автоматичним голосовим меню компанії, для її отримання. Також клієнт може повідомити про відсутність квитанції свого Консультанта, який сам зв’яжеться з Компанією та попросить надіслати Клієнту новий бланк для наступного платежу страхової премії.

Яка загальна процедура внесення змін в договір і які зміни до договору можна вносити у річницю, а які у будь-який час?

Ви можете вносити зміни до Вашого договору страхування. Такі зміни можуть стосуватися Вашої особистої інформації (прізвище, адреса, професія), страхового покриття (зменшення або збільшення внеску/страхової суми, придбання додаткових програм) тощо. В разі необхідності внесення змін до договору страхування життя, Ви маєте завчасно подати до Відділу обслуговування власників полісів відповідну заяву, написану у довільній формі із зазначенням номеру договору страхування (зазначений на Вашому страховому полісі). Заяву має бути засвідчено Вашим підписом та підписом застрахованої особи (якщо застрахованим за Вашим договором є не Ви) та вказана дати її підписання.

З метою пришвидшення обробки Вашої заяви про внесення змін до договору страхування Ви можете надіслати її електронною поштою office@metlife.ua або факсом на номер +38044 494 13 45. Також, клієнт може надіслати оригінал заяви на поштову адресу компанії або принести його до центрального офісу компанії особисто. Оригінал не обовязково надсилати на поштову адресу компанії.

Зміни, що вносяться протягом року (не очікуючи дати оплати або річниці Поліса) відповідно до отриманої заяви:

 • зміна прізвища*, місця проживання, адреси для кореспонденції;
 • зміна Страхувальника, якщо умови укладеного Договору не передбачають надання програм страхування додаткових ризиків для Страхувальника*;
 • зміна Страхувальника з юридичної на фізичну або на іншу юридичну особу*;
 • зміна Вигодонабувача.

* за умови отримання Компанією усіх документів, необхідних для здійснення зміни.

Зміни, що вносяться до договору на чергову річницю його дії:

 • зміна періодичності сплати внеску (з річної на піврічну або квартальну);
 • зміна Страхувальника за Договором страхування життя у випадках, коли пакет програм страхування включає програми страхування додаткових ризиків для Страхувальника (такі, як «Юніор Капітал», «Золотий Капітал», «SL VIP»);
 • зменшення суми страхового покриття (не більше, ніж на 50%* протягом всього строку дії Договору);
 • збільшення суми страхового покриття;
 • скорочення строку страхування (при цьому сума страхового покриття не змінюється, а страховий внесок збільшується);
 • подовження періоду страхування (при цьому сума страхового покриття не змінюється, а страховий внесок зменшується, але не більше, ніж на 25% протягом усього терміну дії договору).

* Зменшення страхової премії та страхової суми можливе тільки за умови, що на момент внесення таких змін, поліс був діючий не менше повних трьох років та за умови що нова розрахована страхова премія та/або сума страхового покриття не будуть меншими за мінімум, встановлений Компанією.

Зміни, що вносяться до договору в день сплати страхового внеску:

 • надання програм страхування додаткових ризиків;
 • відмова від програм страхування додаткових ризиків. Дані зміни можливі виключно після повних трьох років дії договору, за умови, що на момент внесення таких змін, поліс був діючий не менше повних трьох років.

Для внесення деяких змін нам може знадобитися додаткова інформація про стан здоров'я, місце роботи (службові обов'язки) Застрахованої Особи або Страхувальника.

Зміни, для внесення яких до заяви необхідно долучити заповнену форму "Декларація":

 • збільшення Страхової Суми (суми страхового покриття);
 • подовження періоду страхування;
 • додання програм страхування додаткових ризиків;
 • зміна Страхувальника, якому надається страхове покриття за програмами страхування додаткових ризиків («Юніор Капітал», «Золотий Капітал», «SL VIP»).

Якщо для ухвалення рішення про можливість внесення змін до Договору необхідно отримати додатково результати медичного обстеження, ми надішлемо Вам запит із проханням якнайшвидше надати зазначені у листі дані. Після отримання й оцінки усієї необхідної інформації ми ухвалимо рішення про можливість внесення змін до Вашого договору. У разі позитивного рішення ми надішлемо Вам квитанцію із зазначенням нової премії (внеску).

Важливо! Щоб необхідні Вам зміни до договору страхування були внесені вчасно, ми маємо отримати Вашу заяву щонайменше за 2 місяці до дати сплати чергового страхового внеску або чергової річниці дії договору страхування.

Як можна змінити періодичність оплати страхової премії (страхового внеска)?

Страхову премію (внесок) за договором страхування можна сплачувати з такою періодичністю:

 • один раз на рік (річна страхова премія);
 • два рази на рік (піврічні страхові премії);
 • чотири рази на рік (квартальні страхові премії).

Під час заповнення заяви на укладання договору страхування Ви обрали один з вищезазначених варіантів: річна, піврічна або квартальна страхова премія.
Якщо протягом дії Вашого договору страхування Ви зрозуміли, що для Вас більш зручно було б сплачувати страхову премію не раз на рік, а раз на півроку або раз на квартал, то на річницю укладання договору страхування життя Ви можете змінити періодичність сплати страхових премій з річних на піврічні або квартальні. Зверніть, будь ласка увагу, що у разі внесення платежів раз на півроку або щоквартально загальна сума страхових внесків, сплачених протягом року, на 4% більша за річну страхову премію через збільшення витрат Компанії. Тобто, якщо Ви сплачували 4000 грн на рік, то при зміні періодичності сплати страхових премій на піврічні внески Ви сплачуватимете 2080 грн кожного півроку, що у сумі складатиме 4160 грн, замість 4000грн., а
у разі переходу на квартальні внески Ви сплачуватимете 1040 грн кожного кварталу, що у сумі також складатиме 4160грн. замість 4000грн, які Ви сплачували раз на рік.

Для внесення змін до Договору Страхувальнику необхідно надати письмову заяву до Відділу обслуговування власників полісів або зателефонувати до Товариства. Заява має бути у довільній формі, засвідчена Вашим особистим підписом як страхувальника, із зазначенням дати підписання та номера Вашого договору страхування (зазначений на Вашому страховому полісі).

З метою пришвидшення обробки Вашої заяви про внесення змін до договору страхування Ви можете надіслати її електронною поштою ( office@metlife.ua ) або факсом на номер +38044 494 13 45.

Оригінал заяви необхідно надіслати до головного офісу ПрАТ «МетЛайф» Укрпоштою (на адресу: ПрАТ «МетЛайф», вул. Симона Петлюри, 14, м. Київ, Україна, 01032) або принести особисто.

Як можна зменшити розмір премії та страхової суми на 25%, 50% або до розміру першої премії?

Якщо Ви бажаєте внести будь-які зміни до Вашого чинного договору страхування Ви як страхувальник маєте написати заяву у довільній формі від свого імені із зазначенням номеру вашого поліса. Заява пишеться до Відділу власників полісів. Підпишіть заяву та поставте дату підписання.
Текст заяви може бути таким «Прошу зменшити розмір страхової премії за договором страхування №100ХХХХХХ на 25%».

З метою пришвидшення обробки Вашої заяви про внесення змін до договору страхування Ви можете надіслати її електронною поштою ( office@metlife.ua ) або факсом на номер +38044 4941347
Також, клієнт може надіслати оригінал заяви на поштову адресу компанії або принести його до центрального офісу компанії особисто.

Важливо!

 1. Зменшення розміру страхової премії (і страхової суми) можливе лише у виключних випадках та тільки після повних трьох років дії полісу;
 2. Максимально припустиме зменшення страхової суми складає 50% протягом всього строку страхування;
 3. Розмір страхової суми та страхової премії в такому випадку не повинен бути нижче встановленого ліміту мінімальної страхової суми/ страхової премії.

Якщо наведені нижче вимоги не виконуються – зменшення розміру страхової премії буде неможливим, про що ми повідомимо Вас листом.

Як можна додати/відмовитись від програм додаткового ризику?

Протягом дії Вашого договору страхування Ви маєте право додати або припинити дію програми або декількох програм страхування додаткових ризиків. Припинення програми або програм додаткових ризиків можливе виключно після трьох років дії договору.

У разі Вашої відмові від програм додаткового ризику страхова сума за Вашим договором страхування залишається незмінною, а щорічна страхова премія зменшується. Відмовитись від програм(и) можна як на річницю укладання Договору, так і на дату чергового піврічного або квартального платежу, подавши відповідну заяву до Відділу власників полісів у письмовій формі. Заяву має бути завірено Вашим особистим підписом із зазначенням дати підписання.
Після цього ми надішлемо Вам квитанцію зі зменшеною страховою премією.
Коли Ви сплатите перераховану премію до умов даного Договору будуть внесені відповідні зміни, та ми надішлемо Вам Додаток до договору страхування, де буде відображено вже внесені зміни.

Додати до Вашого договору програми страхування додаткових ризиків, можливо на кожну чергову дату оплати. У такому випадку страхова сума за договором залишається незмінною, а річна страхова премія збільшується. Для ухвалення рішення щодо можливості додати обрану Вами програму, ми маємо отримати Вашу заяву у письмовій формі та інформацію щодо стану здоров’я Вас як Страхувальника та/або Застрахованої особи на момент змін.
Після отримання заяви, медичної інформації та після сплати перерахованої премії, Вам буде надісланий Додаток до поліса, в якому вже будуть відображені внесені зміни.

З метою пришвидшення обробки Вашої заяви про внесення змін до договору страхування Ви можете надіслати її електронною поштою ( office@metlife.ua ) або факсом на номер +38044 494 13 45. Також, клієнт може надіслати оригінал заяви на поштову адресу компанії або принести його до центрального офісу компанії особисто.

За яких умов можлива конвертація договору у сплачений?

Набуття договором страхування статусу Сплаченого договору без подальшої сплати страхових премій можливе у випадку, якщо:

 • договір страхування є чинним не менше 3-х років;
 • до складу такого договору входить програма страхування основних ризиків, що передбачає страхове покриття на випадок дожиття (наприклад, програми страхування основних ризиків Е, РЕAD, WL, AE, AAE).

Після набуття договором страхування статусу Сплаченого договору:

 1. страхова сума за програмою страхування основних ризиків зменшується відповідно до коефіцієнтів Зменшеної страхової суми, зазначених в таблиці «Коефіцієнти Викупної Суми і Зменшеної Страхової Суми», яка міститься на звороті страхового поліса договору довгострокового страхування життя;
 2. страхувальник припиняє сплачувати чергові страхові премії;
 3. всі програми страхування додаткових ризиків, що були передбачені умовами договору страхування, припиняють свою дію;
 4. страхувальнику сплачується належна йому сума Спеціального фонду індексації (за умови застосування індексації).

За Договорами страхування життя, що автоматично набули статусу повністю сплаченого через несплату страхової премії (конвертовані Договори), та за якими Страхувальнику була здійснена виплата Спеціального Фонду індексації, поновлення страхового захисту можливе протягом 2-х років з моменту конвертації. Проте таке поновлення можливо лише за умови припинення дії «Положення про індексацію» (анулювання дії Положення про індексацію за програмою страхування основного ризику та за програмами страхування додаткових ризиків без подальшого права на індексацію), сплати всіх несплачених страхових премій, заповнення медичної форми.

*Увага! Набуття Договором страхування статусу Сплаченого договору не дозволяється, якщо Зменшена страхова сума буде меншою мінімальної страхової суми, встановленої MetLife (наразі 5 000 грн).

Після того, як договір стає сплаченим договором страхування, припиняється дія Положення про індексацію, тобто страхувальник втрачає право на проведення індексації. Право нарахування Негарантійного бонусу зберігається для договорів, що набули статусу сплаченого з 1 квітня 2016 року.

Заява про переведення договору в статус Сплаченого договору повинна подаватися страхувальником у письмовому вигляді та за його підписом не пізніше, ніж за 2 місяці до настання чергової річниці дії договору страхування.

З метою пришвидшення обробки Вашої заяви про внесення змін до договору страхування Ви можете надіслати її електронною поштою office@metlife.ua або факсом на номер +38044 4941345.

Приклад конвертації договору у сплачений

Коефіцієнти в таблиці, яка є додатком до страхового поліса, представлені із розрахунку на 1000 гривень страхової суми.

Наприклад, клієнт уклав договір страхування життя на 20 років, страхова сума складає 101 806 гривень. Зменшена страхова сума після дев’яти повних років дії договору складає 41 740 грн. (101 806 грн. / 1000 х 410 = 41 740 грн.)

Це означає, що якщо клієнт після дев’яти повних років дії договору вирішить припинити сплату страхових премій. Клієнт буде застрахованим протягом наступних 11-ти років (тобто до закінчення строку страхування) лише за програмою страхування основних ризиків на суму 41 740 грн.

Чи можна сплачувати страхову премію за кордоном?

Страхову Премію може бути сплачено тільки в національній валюті України та тільки на території України.

У яких випадках Клієнт може реалізувати право на податковий кредит?

Страхувальник має право включити до складу податкового кредиту звітного року витрати, фактично понесені протягом цього звітного року на сплату за власний рахунок страхових премій за Договорами довгострокового страхування життя, укладеними відносно себе, а також членів своєї родини першого ступеня спорідненості. Членами сім’ї Страхувальника першого ступеня спорідненості вважаються його батьки, батьки його дружини або чоловіка, його дружина або чоловік, діти як Страхувальника, так і його дружини або чоловіка, в тому числі й усиновлені ним діти.

Чи залежить розмір Страхової суми від способу платежу Страхової Премії? Чи зменшується сума страхової виплати, якщо платежі страхової премії відбувалися не раз на рік, а іншим способом?

Спосіб сплати страхової премії не має жодного впливу на розмір Страхової Суми та Страхової Виплати.

Чи можливо перевести Договір Страхування до іншої країни?

Відповідно до пп.1) п. 20.4. Правил добровільного страхування життя ПрАТ «МетЛайф» (надалі - Правила) Договір Страхування може бути переданий в нову країну проживання Застрахованої Особи після згоди Страховика та за умови, що така передача не буде суперечити законодавству країни і є можливою згідно із законодавством України та відбудеться відповідно до умов законодавства України.

На жаль, на даний момент переведення Поліса не є можливим відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх процедур Компанії.

При цьому привертаємо Вашу увагу до того, що відповідно до п. 10.5 Правил Договір Страхування діє на території будь-якої країни світу. Таким чином, Ви можете залишити Договір чинним та сплачувати річні страхові премії в гривні, та страхове покриття надаватиметься в повному обсязі, передбаченому умовами Вашого Договору.

Чи зобов’язана Страхова Компанія повідомляти клієнта про необхідність сплати чергової Страхової Премії? Як я можу отримати квитанцію?

Виходячи із положень параграфа 5.7. статті. 5. СТРАХОВА ПРЕМІЯ. СТРАХОВИЙ ТАРИФ Правил, Страхова Компанія не зобов’язана надсилати Страхувальнику повідомлення про необхідність сплати чергової річної Страхової Премії.
Однак, для зручності наших Клієнтів ми надсилаємо їм квитанції для сплати чергових Страхових Премій, SMS – нагадування, повідомляючи про необхідність сплати чергової Страхової Премії.

Приблизно за місяць до належної дати сплати чергової Страхової Премії Страхувальникові надсилається квитанція для сплати чергової Страхової Премії.

Якщо через будь-яку причину квитанцію не було доставлено поштою, її можна отримати факсом, електронною поштою або зателефонувавши до Відділу обслуговування клієнтів:
Телефон: +38 (044) 494-13-43
Факс: +38 (044) 494-13-45
Гаряча лінія: 0-800-305-301

Страхові платежі також можна здійснити, скориставшись чистими бланками платіжних доручень, які завжди є в будь-якому відділенні банку, заповнивши необхідні реквізити.

Чи буде Клієнт знаходитися під страховим захистом, якщо Страхова Премія надійде пізніше необхідної дати її сплати?

На Вашому страховому полісі зазначено дату, на яку Ви маєте сплачувати страхову премію, щоб Ваш договір страхування продовжував діяти (Належна дата сплати Страхової Премії). Однак, у Ви маєте додатковий 30-денний пільговий період для сплати страхової премії. Протягом цього періоду надання страхових послуг триває, та застрахована особа знаходиться під страховим захистом. Це означає, що, якщо Ви не встигли сплатити страхову премію до дати, яка зазначена на Страховому Полісі, то Ви ще маєте 30 днів після цієї дати, щоб це зробити, і Ваш договір страхування при цьому не припинить свою дію. Однак, якщо протягом цих 30 днів станеться страховий випадок, то суму премії, яку Ви не встигли сплатити, буде вирахувано з суми страхової виплати.

Коли з’являється викупна вартість за договором накопичувального страхування життя?

Якщо Ваш договір страхування діє більше трьох років, і у стовпчику «Код Програми» на Вашому Страховому Полісі є один з таких кодів: Е, АЕ, РЕAD, WL або LCP, то це означає що у разі Вашого рішення розірвати договір страхування ми виплатимо Вам як страхувальнику викупну суму – тобто, вартість Вашого договору страхування на тому чи іншому році його дії.

Викупна сума формується за програмою страхування основних ризиків (Е, АЕ, РЕAD, WL або LCP) за умови, що були сплачені всі належні страхові премії.

Викупна Сума ніколи не дорівнює сумі страхових премій, яку Ви сплатили за договором страхування.

Ви можете самостійно розрахувати розмір Викупної Суми, яку Ви отримаєте, розірвавши договір страхування на тому чи іншому році. Для цього слід використати Таблицю "Коефіцієнти Викупної Суми та Зменшеної Страхової Суми", яка міститься на звороті Вашого страхового поліса. В ній зазначені коефіцієнти для розрахунку викупної суми на кожний окремий рік дії відповідного договору страхування.

Приклад розрахунку Викупної Суми

Коефіцієнти в таблиці, яка є додатком до страхового поліса, представлені із розрахунку на 1000 гривень страхової суми.
Отже, щоб розрахувати розмір викупної суми на конкретний рік дії договору страхування слід страхову суму за договором страхування розділити на 1000 та частку від ділення помножити на коефіцієнт, що відповідає року дії договору страхування, на якому Ви бажаєте його розірвати.
Наприклад, клієнт уклав договір страхування життя на 20 років, страхова сума складає 101 806 гривень. Здійснимо розрахунок викупної суми після дев'яти повних років дії договору страхування, коли коефіцієнт викупної суми складає 272 одиниці на 1000 гривень страхової суми.
101 806 / 1000 х 272 = 27 691 грн.

Це означає, що якщо клієнт після дев'яти повних років вирішить припинити дію договору страхування, ми здійснимо розрахунок викупної суми за даною формулою. Розрахована викупна сума, разом із належною частиною Негарантованого бонуса (Додаткового інвестиційного доходу), відповідною частиною Спеціального фонду індексації, буде виплачена страхувальнику після утримання податків, передбачених чинним законодавством України.

Пам’ятайте, що після виплати викупної суми договір страхування життя припиняє свою дію і його не може бути поновлено.

Чи можливо поновити договір страхування, якщо за договором було сплачено Викупну Суму?

Після виплати Викупної Суми договір страхування життя припиняє свою дію і його не може бути поновлено.

Як написати заяву на внесення змін в договір страхування життя?

Якщо Ви бажаєте внести будь-які зміни до Вашого чинного договору страхування Ви як страхувальник маєте написати заяву у довільній формі від свого імені із зазначенням номеру вашого поліса. Заява має бути адресована до Відділу обслуговування власників полісів. У заяві Ви маєте викласти суть необхідних змін.

Наприклад, якщо Ви бажаєте змінити періодичність сплати страхових внесків з річної на піврічну, то текст Вашої заяви може бути таким: «Прошу змінити періодичність сплати страхових премій з річної на піврічну за полісом №100ХХХХХХ».

Важливо! Будь-які звернення в письмовій формі обов'язково засвідчуються власноручним підписом страхувальника (інколи – і застрахованої особи) і датуються.

Тобто, під текстом заяви Ви маєте поставити дату і свій підпис як Страхувальника.

Для внесення деяких змін може виникнути необхідність отримання страховиком додаткової інформації про стан здоров'я, службові обов'язки застрахованої особи або страхувальника.

Нижче ми наводимо особливості внесення деяких змін до договорів страхування:

У випадку зміни імені або прізвища до заяви про внесення змін до договору необхідно долучити:

 • копію свідоцтва про шлюб або свідоцтва про розірвання шлюбу, або свідоцтва про зміну імені, або відповідної виписки з РАГСу;
 • копію перших 2-х сторінок нового паспорта громадянина України;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (на нове прізвище).

Після внесення змін ми випустимо та надішлемо Вам Додаток до договору страхування на нове прізвище.

У випадку заміни страхувальника заява про внесення змін до договору повинна бути засвідчена підписами застрахованої особи, попереднього та нового страхувальників.

У випадку, якщо для нового страхувальника передбачається надання страхового захисту (для пакетів «Золотий Капітал», «Юніор Капітал», «SL VIP»), необхідно заповнити та додати до заяви форму "Декларація". Це прискорить ухвалення рішення щодо надання страхового покриття.

Зменшення розміру страхової премії (і страхової суми):

 • внесення такої зміни можливе лише у виключних випадках;
 • максимально припустиме зменшення страхової суми складає 50% протягом всього строку страхування;
 • розмір страхової суми та страхової премії в такому випадку не повинен бути нижче встановленого ліміту мінімальної страхової суми/ страхової премії.

Як тільки здійснюється сплата зменшеної премії, набирає чинності Додаток до договору страхування, в якому відображені та письмово підтверджені внесені за запитом страхувальника зміни.

З метою пришвидшення обробки Вашої заяви про внесення змін до договору страхування Ви можете надіслати її електронною поштою office@metlife.ua або факсом на номер +38044 494 13 45.

Оригінал заяви необхідно надіслати до головного офісу ПрАТ «МетЛайф» Укрпоштою (на адресу: вул. Симона Петлюри, 14, м. Київ, Україна, 01032) або принести особисто.

Вигодонабувачі: у випадку смерті? у випадку дожиття? Чому Вигодонабувачів не зазначено у Страховому Полісі? Чи можливо замінити Вигодо набувачів протягом дії Договору Страхування?

Згідно з Правилами добровільного страхування життя вигодонабувачем на випадок дожиття є Застрахована Особа. В блоці 4. «Вигодонабувачі» Заяви на укладення Договору Страхування життя в поля з відповідною назвою вписуються дані Вигодонабувачів на випадок смерті Застрахованої Особи та/або Страхувальника (у разі укладення Договору за програмою «Юніор Капітал»).
Заповнюючи Заяву на укладання Договору Страхування за програмою «Юніор Капітал» необхідно зазначити, в якому випадку Вигодонабувач є головним (тобто має право на отримання Страхової Виплати у випадку смерті платника/батька або матері). За іншими програмами необхідно вказати, в якому випадку Вигодонабувач є головним (тобто має першочергове право на отримання Страхової виплати у випадку смерті Застрахованої Особи) або додатковим (має право на отримання Страхової Виплати у випадку смерті Застрахованої Особи, якщо нікого з головних Вигодонабувачів до моменту виплати не лишилося в живих).

Сума відсотків виплати головним Вигодонабувачам повинна має 100%. Сума відсотків виплати додатковим Вигодонабувачам повинна складати 100%.  У Страховому Полісі не зазначаються головні та додаткові Вигодонабувачі. Вигодонабувачі зазначаються в Заяві на укладення Договору Страхування життя, копія якого знаходиться у Клієнта. Разом з оригіналом Поліса та усіма додатковими документами вони складають Договір Страхування.
Протягом дії Договору Страхування життя можлива заміна Вигодонабувачів шляхом надання заповненого бланку Заяви на внесення змін до Договору Страхування життя.

Індексація та Спеціальний Фонд Індексації (СФІ) – що це, чи я маю INDX та СІФ?

Індексація - це один з найбільш ефективних методів, що ми використовуємо для захисту Ваших коштів від негативного впливу інфляції.

Метою індексації є збереження реальної вартості договору страхування життя на момент здійснення виплат, тобто, запобігання знецінюванню страхових сум за Вашим договором страхування.

Індексація Вашого договору страхування можлива за умови сплати Вами індексованої страхової премії, починаючи з другого року дії договору страхування. Для визначення розміру індексованої премії страхова премія за Вашим договором збільшується на ставку індексації.
Ставка індексації (далі - "Індекс") визначається щорічно станом на 31 жовтня кожного року. Орієнтиром є офіційний індекс інфляції, оприлюднений Державним комітетом статистики України (або іншим уповноваженим державним органом), проте не дорівнює офіційному показнику інфляції. Встановлений таким чином Індекс застосовується до всіх договорів страхування в період з 1 січня до 31 грудня наступного року. Наприклад, Індекс на 2017 рік затверджено на рівні 10%.

До дати сплати чергової страхової премії ми надсилаємо страхувальнику листа-звернення, в якому надається коротке роз'яснення мети індексації, а також зазначаються розмір індексованої страхової премії та розмір неіндексованої страхової премії (дорівнює розміру останнього сплаченого внеску). Також страхувальнику надсилається додаток до договору страхування, який набере чинності після сплати індексованої страхової премії. У цьому додатку також зазначаються збільшені страхові суми за програмами страхування, що підлягають індексації (крім програм страхування основних ризиків, за якими сума збільшення страхової премії спрямовується до Спеціального фонду індексації).

Таким чином, Ви маєте можливість самостійно вирішити, чи застосовувати індексацію до свого договору. Сплативши індексовану страхову премію, Ви підтверджуєте свою згоду на застосування індексації. Сплата неіндексованої страхової премії означає відмову від застосування індексації протягом наступного року дії договору страхування.

Увага! Ви більше не матимете права застосовувати індексацію якщо:

 • Ви звернулись до компанії із заявою стосовно припинення дії положення про індексацію;
 • якщо Ви були звільнені від сплати чергових страхових премій згідно з умовами програм W або СРА (після настання страхового випадку).

Що таке Спеціальний фонд індексації?

У разі сплати індексованої премії частина сплаченої премії спрямовується до Спеціального фонду індексації. Спеціальний фонд індексації призначений для збільшення страхової суми на випадок дожиття. Він створюється з частини сплачених індексованих премій та сум, зароблених від інвестування коштів фонду.

Коли клієнт отримає повідомлення про розмір негарантованого бонусу та СФІ за його Договором Страхування?

Ви як страхувальник почнете отримувати повідомлення про розмір Негарантованого бонусу та Спеціального фонду індексації після закінчення трьох повних років дії Вашого договору страхування життя.

Після оголошення результатів діяльності Компанії за минулий рік ми надішлемо Вам листа, де міститиметься інформація щодо розміру негарантованого бонусу та Спеціального фонду індексації.

У разі настання Страхового Випадку Collapsed Expanded

Який порядок дій у разі настання страхового випадку?

Необхідно якомога швидше зателефонувати до компанії та зробити попереднє повідомлення про характер страхового випадку. Після цього повідомлення страхова компанія направить Клієнту або Вигодонабувачу необхідні бланки, які після їх заповнення та підписання клієнтом або Вигодонабувачем, а також лікарем, повинні бути терміново направлені до ПрАТ «МетЛайф». Перелік необхідних документів та зразки заяв для розгляду страхового випадку також знаходяться на сайті Компанії в розділі «Підтримка клієнтів».

Чи покривається програмою H/S/C-a (H/S/C-as) отримання Застрахованим опіків 4-го ступеня?

Так, покриваються. Той факт, що опіки 4-го ступеню не зазначені в Таблиці оцінки хірургічних операцій за Програмою пов’язаний із відмінністю в класифікації опіків за кордоном (де виділяють 3 ступені за глибиною опіку) та в Україні (виділяють опіки І, ІІ, ІІІ-А, ІІІ-Б та IV ступенів).
Опіки  ІІІ-Б та IV ступенів відповідають ІІІ ступеню міжнародної класифікації, і це, звичайно, буде враховано під час оцінки страхових випадків.

Яким чином здійснюється Страхова Виплата у зв'язку з хронічною хворобою та/або рецидивом та ускладненням за програмою H/S/C-a (H/S/C-as)?

Програми покривають хірургічне втручання та госпіталізацію в результаті нещасного випадку або хвороби, що трапилися із Клієнтом вперше після початку дії цієї програми. Операції та госпіталізація з приводу хронічних хвороб, з якими Клієнт стояв на обліку або вже отримував лікування, що підтверджується документально, та які знову загострилися після придбання програми, не будуть вважатися страховим випадком.

З яких сум складається страхове відшкодування, що отримує Клієнт в кінці періоду страхування?

Клієнту сплачується страхове відшкодування, що складається з гарантованої страхової суми, визначеної Договором Страхування, збільшеної за рахунок відповідної долі Додаткового Інвестиційного Доходу, а також за рахунок суми Спеціального Інвестиційного Фонду.

Чи має право дружина, зазначена в Заяві як Вигодонабувач, на отримання страхової виплати, якщо вона вже розлучена з Застрахованим?

На отримання страхової виплати має право Вигодонабувач, зазначений Застрахованим в Заяві на укладення Договору Страхування життя. Отже, має таке право і колишня дружина, якщо вона зазначена в Заяві як Вигодонабувач.

Що містить в собі поняття «злочин»? Чи можна трактувати перехід дороги у непризначеному для цього місці як «злочин»?

Злочином є передбачене чинним Кримінальним кодексом України суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину. Замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.

Адміністративне правопорушення (проступок) – протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність.
Перехід дороги в недозволеному місці є правопорушенням і може тягнути за собою адміністративну відповідальність, але це не є достатньою підставою для відмови у здійсненні страхової виплати у разі, якщо такий перехід спричинив настання Страхового Випадку.

Яким є припустимий ступінь алкогольного сп’яніння, щоб не вважати це сп’яніння причиною настання Страхового Випадку?

В Україні законодавчо ще не встановлено припустимий рівень алкоголю. Тому кожен випадок розглядається індивідуально. Спираючись на дані медичної літератури, будь-яка концентрація алкоголю в крові вище 0,3‰ може розглядатися у причинному зв’язку з подією, що настала.
Під час розгляду спірних випадків враховується думка експерта.

У разі дострокового припинення дії Договору Страхування Collapsed Expanded

Як написати заяву на припинення дії Договору?

Щоб припинити дію вашого Договору страхування, Вам необхідно написати заяву про припинення Договору страхування до Відділу обслуговування власників полісів у довільній формі. Заява має бути підписана особисто Вами як страхувальником із зазначенням дати підписання та номеру договору страхування (зазначений на Вашому страховому полісі).

З метою пришвидшення обробки Вашої заяви про припинення дії договору страхування Ви можете надіслати її електронною поштою ( office@metlife.ua ) або факсом на номер +38044 494 13 45. Оригінал заяви необхідно надіслати до головного офісу ПрАТ «МетЛайф» Укрпоштою (на адресу: вул. Симона Петлюри, 14, м. Київ, Україна, 01032) або принести особисто.

Що отримає Клієнт у разі припинення Договору Страхування життя на 1-3 роках його дії з ініціативи Клієнта?

«Договір Страхування, що діяв та страхові послуги за яким надавались безперервно повні три роки, може бути достроково припиненим з ініціативи Страхувальника на підставі письмової заяви, складеної за формою встановленою Страховиком та одержаної Головним офісом Страховика разом зі Страховим Полісом, з дати одержання такої заяви Головним офісом Страховика...» (стаття 14.ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ З ІНІЦІАТИВИ СТРАХУВАЛЬНИКА). У цьому випадку Страхувальникові буде сплачено Викупну Суму, розраховану відповідно до умов, наведених у таблиці, що є додатком до Страхового Полісу, на дату припинення дії Договору Страхування.

Оскільки в таблиці зазначено, що протягом перших 2 років дії Договору Страхування Викупна сума складає 1 (одну) гривню та штраф за дострокове припинення Договору страхування складає 1 грн., Викупна сума, що має бути виплачена Страхувальнику, дорівнює 0 грн.
При цьому слід зауважити, що в разі якщо до складу Договору страхування входять програми страхування додаткових ризиків, то при достроковому припиненні дії такого Договору Страхувальнику будуть повернено незароблені страхові премії (якщо такі є) за період з дати припинення дії програми до дати, визначеної як строк сплати наступної страхової премії.

Що отримає Клієнт у разі припинення Договору Страхування життя з ініціативи Клієнта після трьох років його дії?

В разі якщо Ви не сплатили чергову річну страхову премію протягом пільгового періоду (30 днів після належної дати сплати) та/ або подали заяву на припинення договору, і Ваш договір страхування діяв більше трьох років, то дію такого договору страхування життя буде припинено.
Після закінчення третього року дії договори страхування, до яких входить програма страхування основних ризиків, що передбачає страхування на випадок дожиття (у стовпчику «Код Програми» на Вашому Страховому Полісі є один з таких кодів: Е, АЕ, РЕAD, WL) мають Викупну Суму.
Якщо Ваш договір відповідає наведеним вище вимогам, Вам буде виплачено викупну суму, негарантований бонус, що був накопичений за цим договором, а також виплату Спеціального фонду індексації (в разі якщо за договором страхування проводилась індексація). Зазначені виплати здійснюються за вирахуванням податку, розмір якого встановлений Податковим Кодексом України та будь-яких заборгованостей перед нами, якщо такі були.

Важливо!Отримавши Викупну Суму Ви втрачаєте можливість поновити свій договір страхування в майбутньому.

Документи, які необхідно надати до Відділу обслуговування власників полісів для припинення договору страхування:

 • Заява про припинення дії договору страхування, підписана Вами як Страхувальником у довільній формі (за Договорами Страхування Життя, за якими Страхувальником є підприємство, заяву підписує уповноважена особа, підпис якої засвідчується печаткою підприємства);
 • Копія паспорта;
 • Копія ідентифікаційного коду;
 • Реквізити банку, в якому обслуговується підприємство (якщо підприємство виступає в ролі страхувальника).

З метою пришвидшення обробки Вашої заяви про внесення змін до договору страхування Ви можете надіслати її електронною поштою ( office@metlife.ua ) або факсом на номер +38044 494 13 45. Також, клієнт може надіслати оригінал заяви на поштову адресу компанії або принести його до центрального офісу компанії особисто.

Як оподатковується викупна сума, що сплачується у разі дострокового припинення дії договору страхування?

01 січня 2011 року набрав чинності Податковий кодекс України, який, разом з усім іншим, визначає, як оподатковуються страхові виплати за договорами страхування.

Відповідно до Податкового кодексу України, податковим агентом платника податку - одержувача страхової виплати чи викупної суми є страховик-резидент, який нараховує страхову виплату чи викупну суму. Тобто, на MetLife, як на податкового агента, покладено зобов’язання нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений цим Кодексом, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, а також нести відповідальність за порушення норм цього Кодексу.

Це означає, що здійснюючи страхову виплату або виплату викупної суми, ми самостійно вираховуємо із суми виплати належну суму податку та сплачуємо цей податок від Вашого імені.

Відповідно до Податкового Кодексу України та змін від 01.01.2016р., Викупна сума, яка виплачується Страхувальнику у разі припинення дії договору довгострокового страхування життя, підлягає оподаткуванню. Ставка податку становить 18% бази оподаткування.

При цьому, у зв’язку із змінами до Податкового Кодексу України, які набрали чинності 1 січня 2015 року, із страхових виплат стягується також військовий збір у розмірі 1,5% від бази оподаткування.

ОТЖЕ, оподаткування Викупної Суми у разі дострокового припинення Договору страхування, становитиме:

18% (сума Страхової Виплати зменшена на суму страхових премій, сплачених до 01.01.2004р.) + 1,5% військовий збір від суми виплати

Яка процедура отримання грошей через систему "Аваль-Експрес"?

ПрАТ «МетЛайф» здійснює виплати викупної суми, негарантованого бонусу та Спеціального фонду індексації через систему «Аваль-Експрес» (АТ “Райффайзен Банк Аваль”). Страхувальник може отримати перераховані кошти у будь-якому відділенні банку за наявності паспорта та ідентифікаційного податкового номеру (коду), виданого податковою службою України.

Звертаємо Вашу увагу, що надавати номер переказу не потрібно, оскільки співробітник банку має знайти переказану суму за прізвищем та паспортними даними/кодом.

Дізнатися про наявність коштів у банку Ви можете за телефоном довідкової служби АТ «Райффайзен Банк Аваль» 0 800 500 500 – безкоштовно з стаціонарного телефону у межах України.

В разі неможливості отримати переказ або відмови працівника банку виплатити належну суму, Ви маєте звернутися до Департаменту обслуговування клієнтів ПрАТ «МетЛайф» за телефоном 044 494 13 43 та повідомити причину відмови, номер або адресу відділення банку, прізвище співробітника банку. Відповідальний співробітник Департаменту обслуговування клієнтів зв’яжеться з центральним відділенням АТ «Райффайзен Банк Аваль» для вирішення проблеми.

Чи можливо поновити договір страхування, якщо його було конвертовано у сплачений?

Якщо Ваш договір страхування було переведено у статус сплаченого договору за Вашою заявою або автоматично (через несплату страхового внеску вчасно), поновлення попередніх умов договору (до конвертації) є неможливим.

У разі закінчення дії Договору Страхування Collapsed Expanded

Який порядок здійснення Страхової Виплати на випадок дожиття?

Коли застрахована особа доживе до закінчення дії Договору страхування, ПрАТ «МетЛайф» здійснить Страхову Виплату на випадок дожиття, яка складається з:

 • страхової суми за програмою страхування основних ризиків (програми Е, PEAD, AE, AAE, WL),
 • суми Негарантованого бонусу (Додаткового інвестиційного доходу),
 • суми Спеціального фонду індексації (тільки у випадку застосування індексації).

Якщо страхувальник має будь-яку заборгованість перед MetLife, суму виплати буде зменшено відповідно.

Страхову Виплату на випадок дожиття може бути здійснено однією грошовою сумою, або Застрахована особа може обрати один з способів здійснення Страхової Виплати, що визначені у «Положенні про порядок здійснення Страхових Виплат».

Які є способи здійснення Страхової Виплати?

Відповідно до письмової заяви Застрахованої особи (надалі – Одержувач) страхова виплата може бути здійснена такими способами:

1. Страхова виплата обумовленими рівними частинами (Ануїтет на строк, сплачуваний обумовленими рівними частинами). 

При обранні цього способу здійснення виплат Одержувач отримуватиме Страхову Виплату рівними частинами встановленого ним самим розміру (розмір Ануїтетної Виплати).

У Додатку до Договору страхування, що буде надісланий для підтвердження застосування цього способу, буде визначено період, протягом якого MetLife здійснюватиме такі Ануїтетні виплати.

У випадку смерті Одержувача до закінчення дії «Положення про порядок здійснення Страхових Виплат» MetLife здійснить одноразову виплату, розраховану на дату смерті Одержувача, у розмірі всіх несплачених майбутніх Ануїтетних Виплат з урахуванням інвестиційного доходу.

Така виплата буде здійснена особі, яка має право на її отримання згідно з чинним законодавством.

2. Страхова виплата в формі відрахувань протягом встановленого періоду (Ануїтет на строк, сплачуваний протягом обумовленого терміну).

При обранні цього способу здійснення виплат Одержувач отримуватиме Страхову Виплату рівними частинами протягом встановленого ним самим періоду.

У Додатку до Договору страхування, що буде надісланий для підтвердження застосування цього способу, буде визначений розмір таких Ануїтетних виплат.

У випадку смерті Одержувача до закінчення дії «Положення про порядок здійснення Страхових Виплат» MetLife здійснить одноразову виплату, розраховану на дату смерті Одержувача, у розмірі всіх несплачених майбутніх Ануїтетних Виплат з урахуванням інвестиційного доходу.

Така виплата буде здійснена особі, яка має право на її отримання згідно з чинним законодавством.

3. Довічна пенсія (Довічний ануїтет).

Одержувач отримуватиме Страхову Виплату в формі довічної пенсії, тобто в формі регулярних сум, які будуть сплачуватися йому до кінця його життя.

Розмір пенсії буде зазначено у відповідному Додатку до Договору страхування.

У випадку смерті клієнта виплата пенсії припиняється.

4. Довічна пенсія, гарантована на визначений термін (Довічний ануїтет, гарантований на певний строк).

Якщо Одержувач обере цей спосіб здійснення виплат, розмір пенсії буде зазначено у відповідному Додатку до Договору страхування, і Одержувач отримуватиме такі виплати до кінця його життя.

У випадку смерті Одержувача до закінчення гарантованого періоду MetLife здійснить одноразову виплату, розраховану на дату смерті Одержувача, у розмірі всіх несплачених до дати закінчення гарантованого періоду майбутніх Ануїтетних Виплат з урахуванням інвестиційного доходу. Така виплата буде здійснена особі, яка має право на її отримання згідно з чинним законодавством.

5. Довічна пенсія, яка може бути передана в розмірі 60% (Довічний ануїтет, який може бути переданий подружжю Одержувача у розмірі 60% від суми Довічного ануїтету).

Одержувач отримуватиме належну Страхову Виплату в формі довічної пенсії, розмір якої буде зазначений у Додатку до Договору страхування, що буде надісланий для підтвердження застосування цього способу.

У випадку смерті Одержувача, суми в розмірі 60% від ануїтетних виплат будуть сплачуватися також у формі довічної пенсії подружжю Одержувача.

Яким є оподаткування виплат після закінчення дії Договору Страхування?

Стаття 170.8 Податкового кодексу України регулює оподаткування доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя.

Відповідно до статті 170.8.1 Податкового кодексу податковим агентом платника податку - одержувача виплати чи викупної суми є страхова компанія, яка здійснює нарахування страхової виплати чи викупної суми за договором довгострокового страхування життя. Отже, здійснюючи оподаткування страхових виплат та викупних сум, страхова компанія діє виключно як податковий агент, який зобов'язаний нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) податок з доходів фізичних осіб до бюджету за рахунок платника податку, а також нести відповідальність за порушення норм Податкового кодексу України.

Відповідно до статті 170.8.2 страховик, як податковий агент, утримує та сплачує до бюджету податок на доходи фізичних осіб за ставками, визначеними у пункті 167.1 статті 167 Кодексу, у таких випадках:

а) податок від 60% суми одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя у разі досягнення застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому договорі страхування, чи її дожиття до закінчення строку такого договору.

Якщо вигодонабувач є страхувальником за договором, оподаткуванню підлягає величина перевищення страхової виплати над сумою внесених страхових платежів за правилами оподаткування доходів від розміщення коштів на депозитних рахунках;

б) податок від 60% суми регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договором довгострокового страхування життя, виплат довічної пенсії (довічні ануїтети), крім випадків, зазначених у підпункті "а" підпункту 170.8.3 статті 170 Кодексу;

Особи, які не досягли повноліття, та особи, вік яких складає 70 та більше років, – не оподатковуються під час отримання виплати за договором довгострокового страхування життя (відповідно пп. а) п.170.8.3 Кодексу)

Згідно з п. 167.1 статті 167 Кодексу ставка податку становить 18%.

Сума доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя, що підлягають оподаткуванню, зменшується на суму страхових внесків, сплачених за такими договорами до 1 січня 2004 року.

Отже, Страхові Виплати у випадку дожиття Застрахованої Особи до певного віку або до закінчення строку дії Договору страхування оподатковуються за такими ставками в такому порядку:

Спосіб здійснення Страхової Виплати

Одержувач Страхової Виплати

Ставка податку

Одноразова виплата у випадку Дожиття Застрахованої Особи до певного віку або до закінчення строку дії Договору Страхування (незалежно резидент чи нерезидент)

Застрахована Особа Є Страхувальником за Договором страхування

 • 18% від суми перевищення Страхової Виплати над сумою внесених Страхових Премій
 • 1,5% (військовий збір) від суми перевищення Страхової Виплати над сумою внесених Страхових Премій

Одноразова виплата у випадку Дожиття Застрахованої Особи до певного віку або до закінчення строку дії Договору Страхування (незалежно резидент чи нерезидент)

Застрахована Особа НЕ Є Страхувальником за Договором страхування

 • 18%* від 60 відсотків суми одноразової Страхової Виплати та 0% від 40 відсотків суми одноразової Страхової Виплати (сума одноразової Страхової Виплати зменшена на суму страхових премій, сплачених до 01.01.2004р)
 • 1,5% (військовий збір) від 60 відсотків суми одноразової Страхової Виплати та 0% від 40 відсотків суми одноразової Страхової Виплати (сума одноразової Страхової Виплати зменшена на суму страхових премій, сплачених до 01.01.2004р)

Регулярні та послідовні виплати (ануїтети) у випадку Дожиття Застрахованої Особи до певного віку або до закінчення строку дії Договору Страхування

Неповнолітня особа або особа віком 70 років та старше (резидент)

0%

Регулярні та послідовні виплати (ануїтети) у випадку Дожиття Застрахованої Особи до певного віку або до закінчення строку дії Договору Страхування

 • Повнолітня особа віком до 70 років (резидент)
 • Особа будь-якого віку (нерезидент)
 • 18%* (ПДФО) від 60 відсотків суми виплати та 0% від 40 відсотків суми виплати (сума виплати зменшена на суму страхових премій, сплачених до 01.01.2004р)
 • 1,5% (військовий збір) від 60 відсотків суми виплати та 0% від 40 відсотків суми виплати (сума виплати зменшена на суму страхових премій, сплачених до 01.01.2004р)
Залишились питання?

Ви можете зв'язатися з нами будь-яким зручним для вас способом