Skip Navigation

Страхова подія

У цьому розділі ми намагалися максимально докладно описати процес подачі заяви на страхову виплату та список документів, які знадобиться зібрати і надати в компанію

Крок 1.

Повідомте нас про випадок, що стався з вами, упродовж 10 календарних днів з моменту його настання – телефоном, факсом чи електронною поштою.

Крок 2.

Заповніть заяву – Завантажити форму.

Крок 3.

Зберіть пакет необхідних документів.

Список документів вказано у заяві під пунктом №6 "Додатки".

Якщо Ви не знайшли інформацію про необхідні документи, оберіть відповідне посилання зі списку, представленому у кінці даної сторінки

Звертаємо Вашу увагу, що медичний документ повинен бути наданий в оригіналі або у вигляді копії, завіреної медичним закладом.

Перевіряйте правильність написання особистих даних та діагнозу, а також наявність штампу та печатки лікарні!

Перегляньте приклад правильно оформленого медичного документу (форма може бути будь-якою).

Крок 4.

Надішліть пакет документів разом із заявою на поштову адресу: ПрАТ „МетЛайф”, Відділ врегулювання страхових випадків, вул. Симона Петлюри, 14, м. Київ, 01032, Україна.

Офіційний розгляд справи починається лише після отримання Компанією оригіналу Вашої письмової Заяви.

Наш телефони/факс: (380 44) 494 13 43/494 13 45

Наша електронна адреса: claims@metlife.ua або office@metlife.ua

Важливо:

 • Будь-ласка, переконайтеся, що всі документи, які стосуються Вашого випадку, оформлені українською або російською мовами.
 • Якщо випадок стався за межами України, і Ваші документи оформлені мовою, іншою ніж українська чи російська, такі документи мають бути надані у вигляді легалізованих перекладів, засвідчених апостилем.
 • В деяких випадках ми можемо запросити іншу додаткову інформацію або вимагати проходження Вами медичного обстеження в одному із Консультативних центрів Компанії до моменту прийняття остаточного рішення щодо Вашого випадку. Про що ми обов’язково Вас повідомимо.
 • З метою зручного та швидкого опрацювання Вашого звернення, будь-ласка, уважно виконуйте вище зазначені рекомендації, інакше, розгляд Вашого звернення може бути відстрочено (або ймовірно прийняте рішення про відмову у розгляді випадку та/або здійсненні страхової виплати).
Перелік необхідних документів для подальшого розгляду вашої справи
Непрацездатність/каліцтво Застрахованої Особи внаслідок нещасного випадку Collapsed Expanded

Перелік документів, необхідних для розгляду події, пов’язаної з постійною непрацездатністю/каліцтвом Застрахованої Особи внаслідок нещасного випадку

 • Заява Застрахованої Особи (оригінал)
 • Адреса прокуратури, відділу міліції або ДАІ, що займались розслідуванням нещасного випадку, а також ПІБ керівників цих установ
 • Адреса лікарні, до якої клієнт був доставлений після випадку для надання медичної допомоги, а також ПІБ головного лікаря цього закладу
 • Медичні довідки та/або виписки з медичної карти стаціонарного/амбулаторного хворого з зазначенням діагнозу на момент отримання травми та на момент закінчення лікування (оригінали або копії, засвідчені нотаріально або у закладі, що видавав документ)
 • Інші медичні документи, що стосуються нещасного випадку (рентгенівські знімки, результати аналізів, тощо)
 • Довідка про присвоєння групи інвалідності, у разі такого присвоєння, із зазначенням висновку про рекомендовані умови та характер праці (оригінал або копія, засвідчена нотаріально або закладом, що видавав документ)
 • Листки непрацездатності за час перебування на лікарняному (оригінали або копії, засвідчені нотаріально або закладом, що видавав документ)
 • Акт про нещасний випадок невиробничого/виробничого характеру (форма НТ) (оригінал або копія, засвідчена нотаріально або закладом, що видавав документ)

Завантажити перелік окремим документом

Крім того, Компанія залишає за собою право запросити інші документи, необхідні при розгляді справи, а також направити Застраховану особу на обстеження до медичного консультанта компанії.

Смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку Collapsed Expanded

Перелік документів, необхідних для розгляду події, пов’язаної зі смертю Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку

 • Заява Вигодонабувача(-ів) про здійснення страхових виплат (оригінал)
 • Оригінал Страхового поліса та додатків до нього
 • Свідоцтво про смерть Застрахованої Особи (нотаріально засвідчена копія)
 • Довідка про причину смерті, лікарське свідоцтво про смерть або інший офіційний документ встановленої форми, який розкриває причину смерті (оригінал або копія, засвідчена нотаріально або у закладі, що видавав документ)
 • Адреса прокуратури, відділення міліції або ДАІ, що займались розслідуванням нещасного випадку, а також ПІБ їх керівників
 • Адреса бюро судово-медичної експертизи або лікарні, де проводилось судово-медичне/ патолого-анатомічне дослідження, а також ПІБ начальника або головного лікаря
 • Свідоцтво про народження Застрахованої Особи або інший документ, що посвідчує її особу, інший ніж паспорт, в залежності від обставин випадку (нотаріально засвідчена копія)
 • Копії всіх сторінок паспорта Вигодонабувача(-ів)
 • Довідка про присвоєння Вигодонабувачеві(-ам) ідентифікаційного номера (ксерокопія)
 • Свідоцтво про народження або інший документ, що посвідчує особу Вигодонабувача (-ів), інший ніж паспорт, в залежності від обставин випадку (нотаріально засвідчена копія)
 • Документ, що посвідчує ступінь споріднення Вигодонабувача(-ів) із Застрахованою Особою (свідоцтво про одруження тощо) – нотаріально засвідчена копія
 • Копії всіх сторінок паспорта законного представника Вигодонабувача(-ів) у разі, якщо Вигодонабувачем(-ами) виступає малолітня/неповнолітня особа
 • Довідка про присвоєння законному представнику Вигодонабувача(-ів) ідентифікаційного номера у разі, якщо Вигодонабувачем(-ами) виступає малолітня/неповнолітня особа (ксерокопія)
 • Свідоцтво про народження або інший документ, що посвідчує особу законного представника Вигодонабувача(-ів), іншого ніж паспорт, в залежності від обставин випадку у разі, якщо Вигодонабувачем(-ами) виступає малолітня/неповнолітня особа (нотаріально засвідчена копія)
 • Документ, що підтверджує законне представництво Вигодонабувача(-ів) у разі, якщо Вигодонабувачем(-ами) виступає малолітня/неповнолітня особа (оригінал)
 • Дозвіл органу виконавчої влади на отримання страхової виплати або на відкриття рахунку у банку від імені та в інтересах малолітньої/неповнолітньої особи законним представником Вигодонабувача(-ів) у разі, якщо Вигодонабувачем(-ами) виступає малолітня/неповнолітня особа (оригінал)
 • Точні поштові адреси Вигодонабувача(-ів) та законних представників Вигодонабувача(-ів) у разі, якщо Вигодонабувачем(-ами) виступає малолітня/неповнолітня особа

Завантажити перелік окремим документом

Крім того, компанія залишає за собою право запросити інші документи, необхідні при розгляді справи.

Непрацездатність Застрахованої особи внаслідок захворювання Collapsed Expanded

Перелік документів, необхідних для розгляду події, пов’язаної з непрацездатністю Застрахованої особи внаслідок захворювання

 • Заява Застрахованої Особи (оригінал)
 • Медична довідка з медичного закладу із зазначенням діагнозу на момент настання випадку (оригінал або копія, засвідчена нотаріально або закладом, що видавав документ)
 • Адреса лікарні або іншого медичного закладу та ПІБ головного лікаря закладу, де Застрахована особа перебувала на стаціонарному лікуванні
 • Медична довідка із зазначенням діагнозу на момент виписки із медичного закладу (оригінал або копія, засвідчена нотаріально або закладом, що видавав документ)
 • Інші медичні документи, що стосуються події в разі необхідності (рентгенівські знімки, результати аналізів тощо)
 • Довідка про присвоєння групи інвалідності, в разі такого присвоєння, із зазначенням висновку про рекомендовані умови та характер праці (оригінал або копія, засвідчена нотаріально або закладом, що видавав документ)
 • Листки непрацездатності за період тривання тимчасової непрацездатності (оригінал або копія, засвідчена нотаріально або закладом, що видав документ)
 • Адреса поліклініки/лікарні та ПІБ головного лікаря такої установи, де Застрахована Особа перебуває під наглядом за місцем постійного/тимчасового проживання
 • Медична карта амбулаторного хворого Застрахованої Особи (оригінал або копія, засвідчена закладом, що видавав документ)

Завантажити перелік окремим документом

Крім того, компанія залишає за собою право запросити інші документи, необхідні при розгляді справи, а також направити Застраховану особу на обстеження до медичного консультанта компанії.

Смерть Застрахованої особи внаслідок захворювання Collapsed Expanded

Перелік документів, необхідних для розгляду події, пов’язаної зі смертю Застрахованої особи в результаті хвороби

 • Заява Вигодонабувача(-ів) про здійснення страхових виплат (оригінал)
 • Страховий поліс та додатки до нього (оригінали)
 • Свідоцтво про смерть Застрахованої Особи (нотаріально засвідчена копія)
 • Довідка про причину смерті, лікарське свідоцтво про смерть або інший офіційний документ встановленої форми, який розкриває причину смерті (оригінал або копія, засвідчена нотаріально або закладом, що видав документ)
 • Свідоцтво про народження Застрахованої Особи або інший документ, що посвідчує її особу, інший ніж паспорт, в залежності від обставин випадку (нотаріально засвідчена копія)
 • Медична карта амбулаторного/стаціонарного хворого Застрахованої Особи з поліклініки/лікарні за місцем проживання та/або з лікарні за місцем події (оригінал або копія, засвідчена закладом, що видав документ)
 • Адреса поліклініки/лікарні та ПІБ головного лікаря такої установи, де Застрахована Особа перебувала під наглядом за місцем постійного/тимчасового проживання
 • Копії всіх сторінок паспорта Вигодонабувача(-ів)
 • Довідка про присвоєння Вигодонабувачеві(-ам) ідентифікаційного номера  (ксерокопія)
 • Свідоцтво про народження або інший документ, що посвідчує особу Вигодонабувача (-ів), інший ніж паспорт, в залежності від обставин випадку (нотаріально засвідчена копія)
 • Документ, що посвідчує ступінь споріднення Вигодонабувача(-ів) із Застрахованою Особою (свідоцтво про одруження тощо) – нотаріально засвідчена копія
 • Копії всіх сторінок паспорта законного представника Вигодонабувача(-ів) у разі, якщо Вигодонабувачем(-ами) виступає малолітня/неповнолітня особа
 • Довідка про присвоєння законному представнику Вигодонабувача(-ів) ідентифікаційного номера платника податку у разі, якщо Вигодонабувачем(-ами) виступає малолітня/неповнолітня особа (ксерокопія)
 • Свідоцтво про народження або інший документ, що посвідчує особу законного представника Вигодонабувача(-ів), іншого ніж паспорт, в залежності від обставин випадку у разі, якщо Вигодонабувачем(-ами) виступає малолітня/неповнолітня особа (нотаріально засвідчена копія)
 • Документ, що підтверджує законне представництво Вигодонабувача(-ів) у разі, якщо Вигодонабувачем(-ами) виступає малолітня/неповнолітня особа (оригінал)
 • Дозвіл органу виконавчої влади на отримання страхової виплати або на відкриття рахунку у банку від імені та в інтересах малолітньої/неповнолітньої особи законним представником Вигодонабувача(-ів) у разі, якщо Вигодонабувачем(-ами) виступає малолітня/неповнолітня особа (оригінал)
 • Точні поштові адреси Вигодонабувача(-ів) та законних представників Вигодонабувача(-ів) у разі, якщо Вигодонабувачем(-ами) виступає малолітня/неповнолітня особа

Завантажити перелік окремим документом

Крім того, компанія залишає за собою право запросити інші документи, необхідні при розгляді справи.

Увага!

Для розгляду страхової події за вашим договором страхування, нам необхідні документи українською або російською мовою.

Якщо документи складені іноземною мовою (наприклад, якщо страхова подія настала за кордоном), то вони повинні бути перекладені українською та завірені нотаріально або з апостилем.

Усі копії медичних документів засвідчуються медичними установами, які видали їх або прийняли оригінали на зберігання. Решта документів завіряються органами, що видають документ (поліція, прокуратура, РАГС, суд тощо), або нотаріусом