Skip Navigation

Дожиття

Орієнтовно за 2 місяці до дати, що визначена в Вашому Страховому Полісі, як дата закінчення дії Програми страхування основних ризиків, на Вашу адресу для кореспонденції Компанія направить лист, в якому будуть зазначені:

 • Розмір Страхової Суми, орієнтовні розміри Негарантованого Бонусу та Спеціального Фонду індексації (детальніше у розділі "Складові Страхової Виплати")
 • Способи здійснення Страхової Виплати;
 • Варіанти перерахунку грошових коштів (на власний розрахунковий рахунок, за системою «Райфайзен Експрес» АТ «Райффайзен Банк» або інші).

Незалежно від дати отримання заяви, Товариство здійснить виплату на випадок дожиття Застрахованої Особи протягом 10-ти робочих днів від дати завершення строку дії Договору страхування життя (у разі наявності паспортних даних Застрахованої Особи та ідентифікаційного коду).

Для отримання страхової виплати, Ваші кроки будуть наступними:

 • Заповнити форму Додатку, що додаватиметься до листа, вказавши бажаний спосіб страхової Виплати та варіант її перерахунку.
 • Надати копії 1-ї та 2-ї сторінки Вашого паспорту, та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.
 • Якщо Ви обрали переказ грошей на Ваш власний картковий рахунок, просимо Вас додати довідку з банку, в якому відкритий рахунок, із зазначенням усіх необхідних реквізитів (назва банку, МФО, № транзитного рахунку (за потреби), № карткового рахунку, формулювання призначення платежу, що вимагається банком, і.т.і.).
 • Вказані форму, копії та довідку необхідно надіслати на поштову адресу Компанії: 
  ПрАТ „МЕТЛАЙФ”, Відділ обслуговування власників полісів, м. Київ, 01032, Україна, вул. Жилянська, 110, БЦ «Карат».

 

Ознайомитись з "Положенням про здійснення Страхових Виплат"

Калькулятор ануїтетних виплат по дожиттю

Розрахувати варіанти та види ануїтетних виплат по закінченню дії договору страхування життя.

Поширені питання про виплати з дожиття

Юридичний термін «дожиття» відповідає поняттю «закінчення строку дії договору накопичувального страхування життя». При настанні зазначеної події, компанія зобов’язується виплатити страхову суму, що може включати наступні складові:

 • страхова сума відповідно до обраних клієнтом програм страхування основних ризиків:

- смерть або дожиття (E);

- дожиття до певного віку або на певний строк (PEAD)

- смерть або дожиття із здійсненням страхових виплат у вказані строки (AE);

- смерть або дожиття до 100 років або довічне страхування (WL);

 

 • сума Негарантованого бонусу (щорічний додатковий інвестиційний дохід компанії)

 

 • сума Спеціального фонду індексації (тільки у випадку застосування індексації)

Якщо страхувальник має будь-яку заборгованість перед ПрАТ «МЕТЛАЙФ», суму виплати буде зменшено відповідно.

Застрахована особа може обрати один з способів здійснення Страхової Виплати на випадок дожиття, що визначені у «Положенні про порядок здійснення Страхових Виплат», а саме:

1. Одноразова виплата грошової суми, що включає виплату за основними ризиками договору, Негарантований Інвестиційний Бонус та суму зі Спеціального Фонду Індексації (якщо застосовувалась інфдексація).

2. Ануїтет:

2.1. Страхова виплата обумовленими рівними частинами

При обранні цього способу здійснення виплат, страхова виплата виплачується рівними частинами, розмір яких встановлюється самим Одержувачем.

У Додатку до Договору страхування, що буде надісланий для підтвердження застосування цього способу, буде визначено період, протягом якого ПрАТ «МЕТЛАЙФ» здійснюватиме такі ануїтетні виплати.

У випадку смерті Одержувача до закінчення дії «Положення про порядок здійснення Страхових Виплат» ПрАТ «МЕТЛАЙФ» здійснить одноразову виплату, розраховану на дату смерті Одержувача, у розмірі всіх несплачених майбутніх Ануїтетних Виплат з урахуванням інвестиційного доходу. Така виплата буде здійснена особі, яка має право на її отримання згідно з чинним законодавством.

2.2. Страхова виплата в формі відрахувань протягом встановленого періоду

При обранні цього способу здійснення виплат, страхова виплата виплачується рівними частинами, протягом періоду, встановленому самим Одержувачем.  

У Додатку до Договору страхування, що буде надісланий для підтвердження застосування цього способу, буде визначений розмір таких Ануїтетних виплат.

У випадку смерті Одержувача до закінчення дії «Положення про порядок здійснення Страхових Виплат» ПрАТ «МЕТЛАЙФ»  здійснить одноразову виплату, розраховану на дату смерті Одержувача, у розмірі всіх несплачених майбутніх Ануїтетних Виплат з урахуванням інвестиційного доходу. Така виплата буде здійснена особі, яка має право на її отримання згідно з чинним законодавством.

2.3. Довічна пенсія (Довічний ануїтет)

Одержувач отримуватиме Страхову Виплату в формі регулярних сум, які будуть сплачуватися йому до кінця його життя.

Розмір пенсії буде зазначено у відповідному Додатку до Договору страхування.

У випадку смерті клієнта виплата пенсії припиняється.

2.4. Довічна пенсія (ануїтет), гарантована на визначений термін

Одержувач отримуватиме Страхову Виплату в формі регулярних сум, які будуть сплачуватися йому до кінця його життя.

Розмір пенсії буде зазначено у відповідному Додатку до Договору страхування.

У випадку смерті Одержувача до закінчення гарантованого періоду ПрАТ «МЕТЛАЙФ» здійснить одноразову виплату, розраховану на дату смерті Одержувача, у розмірі всіх несплачених до дати закінчення гарантованого періоду майбутніх Ануїтетних Виплат з урахуванням інвестиційного доходу. Така виплата буде здійснена особі, яка має право на її отримання згідно з чинним законодавством.

2.5. Довічна пенсія, яка може бути передана в розмірі 60%

Одержувач отримуватиме належну Страхову Виплату в формі довічної пенсії, розмір якої буде зазначений у Додатку до Договору страхування, що буде надісланий для підтвердження застосування цього способу.

У випадку смерті Одержувача, суми в розмірі 60% від ануїтетних виплат будуть сплачуватися також у формі довічної пенсії подружжю Одержувача.

Стаття 170.8 Податкового кодексу України регулює оподаткування доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя.

Відповідно до статті 170.8.1 Податкового кодексу податковим агентом платника податку - одержувача виплати чи викупної суми є страхова компанія, яка здійснює нарахування страхової виплати чи викупної суми за договором довгострокового страхування життя. Отже, здійснюючи оподаткування страхових виплат та викупних сум, страхова компанія діє виключно як податковий агент, який зобов'язаний нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) податок з доходів фізичних осіб до бюджету за рахунок платника податку, а також нести відповідальність за порушення норм Податкового кодексу України.

Відповідно до статті 170.8.2 страховик, як податковий агент, утримує та сплачує до бюджету податок на доходи фізичних осіб за ставками, визначеними у пункті 167.1 статті 167 Кодексу, у таких випадках:

а) податок від 60% суми одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя у разі досягнення застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому договорі страхування, чи її дожиття до закінчення строку такого договору.

Якщо вигодонабувач є страхувальником за договором, оподаткуванню підлягає величина перевищення страхової виплати над сумою внесених страхових платежів за правилами оподаткування доходів від розміщення коштів на депозитних рахунках;

б) податок від 60% суми регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договором довгострокового страхування життя, виплат довічної пенсії (довічні ануїтети), крім випадків, зазначених у підпункті "а" підпункту 170.8.3 статті 170 Кодексу;

Особи, які не досягли повноліття, та особи, вік яких складає 70 та більше років, – не оподатковуються під час отримання виплати за договором довгострокового страхування життя (відповідно пп. а) п.170.8.3 Кодексу)

Згідно з п. 167.1 статті 167 Кодексу ставка податку становить 18%.

Сума доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя, що підлягають оподаткуванню, зменшується на суму страхових внесків, сплачених за такими договорами до 1 січня 2004 року.

Отже, Страхові Виплати у випадку дожиття Застрахованої Особи до певного віку або до закінчення строку дії Договору страхування оподатковуються за такими ставками в такому порядку:

Страхова Виплата

Одержувач Страхової Виплати**

Ставка податку після 01.01.2015 (оновлена 18.01.2024)

Одноразова виплата у випадку дожиття Застрахованої Особи до певного віку або до закінчення строку дії Договору Страхування (незалежно резидент чи нерезидент)

Застрахована Особа Є Страхувальником за Договором Страхування

18% (ПДФО) від 60% суми перевищення Страхової Виплати над сумою внесених Страхових Премій та 0% від 40 відсотків  суми перевищення Страхової Виплати над сумою внесених Страхових Премій.

1,5% (військовий збір) від 60% суми перевищення Страхової Виплати над сумою внесених Страхових Премій та 0% від 40 відсотків суми перевищення Страхової Виплати над сумою внесених Страхових Премій

Одноразова виплата у випадку дожиття Застрахованої Особи до певного віку або до закінчення строку дії Договору Страхування (незалежно резидент чи нерезидент)

Застрахована Особа НЕ Є Страхувальником за Договором Страхування

18% (ПДФО) від 60 відсотків суми одноразової Страхової Виплати та 0% від 40 відсотків суми одноразової Страхової Виплати (сума одноразової Страхової Виплати зменшена на суму Страхових Премій, сплачених до 01.01.2004р)

1,5% (військовий збір) від 60 відсотків суми одноразової Страхової Виплати та 0% від 40 відсотків суми одноразової Страхової Виплати (сума одноразової Страхової Виплати зменшена на суму Страхових Премій, сплачених до 01.01.2004р)

Регулярні та послідовні виплати (ануїтети) у випадку дожиття Застрахованої Особи до певного віку або до закінчення строку дії Договору Страхування

Неповнолітня особа або особа віком 70 років та старше (резидент)

0%

Регулярні та послідовні виплати (ануїтети) у випадку дожиття Застрахованої Особи до певного віку або до закінчення строку дії Договору Страхування

Повнолітня особа віком до 70 років (резидент)

 

Особа будь-якого віку (нерезидент)

18 (ПДФО) від 60 відсотків суми виплати та 0% від 40 відсотків суми виплати (сума виплати зменшена на суму Страхових Премій, сплачених до 01.01.2004р)

1,5% (військовий збір) від 60 відсотків суми виплати та 0% від 40 відсотків суми виплати (сума виплати зменшена на суму Страхових Премій, сплачених до 01.01.2004р)

 

Залишились питання?

Ви можете зв'язатися з нами будь-яким зручним для вас способом.

Дожиття

процедура отримання виплати з дожиття