Ставка інвестиційного доходу ПрАТ «МетЛайф» за 2021 рік

Інформуємо Вас, що за результатами фінансової діяльності ПрАТ «МетЛайф», ставка інвестиційного доходу від розміщення резервів зі страхування життя та коштів Спеціального Фонду Індексації у 2021 році склала 10,24% річних. Клієнти обов’язково отримають індивідуальні листи із зазначенням інформації в розрізі кожного окремого договору страхування, але це може відбутися дещо пізніше, у порівнянні з минулим роком.

Інвестиційна діяльність компаній зі страхування життя щодо розміщення страхових резервів регламентується чинним законодавством України, згідно з вимогами якого кошти страхових резервів повинні розміщуватись з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості та мають бути представлені активами таких категорій як: грошові кошти на поточних рахунках, банківські вклади (депозити), валютні вклади згідно з валютою страхування, нерухоме майно, цінні папери, цінні папери, що емітуються державою, права вимоги до перестраховиків, довгострокове фінансування (кредитування) житлового будівництва,  інвестиції в економіку України, банківські метали, кредити страхувальникам-громадянам.

Страхові резерви ПрАТ «МетЛайф» розміщуються відповідно до вимог чинного законодавства, але виключно в неризикові активи. Станом на червень 2022 року, резерви ПрАТ «МетЛайф» розподілялись наступним чином:

·      Банківські вклади в банках, що належать до великих міжнародних фінансових корпорацій з найвищими рейтингами надійності (АТ "Дойче Банк ДБУ", АТ «УкрСиббанк» (BNP Paribas), АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ "ІНГ Банк Україна", АТ «Правекс-Банк», АТ «Кредобанк») та в банках з державною власністю (АТ «Ощадбанк» та АБ «Укргазбанк») - 20% загального розміру страхових резервів.

·      Державні облігації України - 80% загального розміру страхових резервів.

ПрАТ «МетЛайф» продовжує дотримуватися посиленого консервативного підходу в інвестиційній політиці задля забезпечення надійності вкладів наших клієнтів на найвищому рівні. Всі дії нашої компанії направлені не на отримання високої дохідності за договором страхування, а на збереження коштів клієнта та унеможливлення їх втрати в результаті непродуманої інвестиційної політики.

Нагадуємо, що окремі категорії клієнтів також мають право на повернення частини сплачених страхових премій за Договором довгострокового страхування життя у вигляді податкової знижки  (детальна інформація знаходиться на сайті ПрАТ «МетЛайф» www.metlife.ua у розділі «Підтримка клієнтів»).

Ми вдячні, що Ви довірили ПрАТ «МетЛайф» турботу про фінансову впевненість Ваших клієнтів, адже вона є надзвичайно важливою завжди, а в такі нестабільні та важкі для всіх українців часи її актуальність ще більше зростає.

Бажаємо Україні якнайшвидшої Перемоги та мирного неба нам усім.